Department of Archaeology
Informacije

Obavijesti

Predstavljanje knjige "Numizmatička topografija zadarskog područja"

U utorak 28. svibnja u 12 sati u Arheološkom muzeju Zadar predstavit će se knjiga pod naslovom Numizmatička topografija zadarskog područja, a čiji su autori izv. prof. dr. sc. Mato Ilkić s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru te dr. sc. Tomislav Šeparović, muzejski savjetnik u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu.

Rad na ovom iznimno vrijednom djelu autori su započeli prije gotovo dva desetljeća u okviru znanstvenog projekta Numizmatička topografija Hrvatske. Pokrovitelj dijela toga projekta, nazvanog Fundmünzen der Römischen Zeit in Kroatien, bila je Akademie der Wissenschaften und der Literatur u Mainzu, a glavna urednica i recenzentica prof. dr. Maria Radnoti Alföldy.

Knjiga na 323 stranica donosi više od 3400 primjeraka novca iz vremena antike i ranoga srednjeg vijeka, koji je pronađen na zadarskom prostoru. Bogati numizmatički podaci su crpljeni iz postojeće stručne i znanstvene literature, kao i izravnim uvidom u muzejske i druge javne i privatne zbirke. Posebnu vrijednost predstavlja veliki broj novca dokumentiranog tijekom obilaska terena, a koji se u ovoj knjizi prvi put objavljuje. Pri radu su korišteni i muzejski arhivi te stari muzejski inventari koji sadrže podatke o numizmatičkim nalazima koji do danas nisu sačuvani.

 Ova knjiga predstavlja vrijedan doprinos poznavanju numizmatike i već sada je sigurno kako će predstavljati polazišnu točku za sve buduće radove numizmatičke tematike zadarskog i susjednih prostora.

O knjizi će govoriti: izv. prof. dr. sc. Mato Ilkić s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, dr. sc. Tomislav Šeparović, muzejski savjetnik u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu te dr. sc. Jakov Vučić, viši kustos u Arheološkom muzeju Zadar.