Odjel za arheologiju

Obavijesti

Arheološka antropologija

Obaviještavaju se studenti koji prijašnjih godina nisu položili kolegij Arheološka antropologija kod prof. dr. sc. Maria Šlausa, da mogu pristupiti ispitu u petak, 30.06. 2023. u 14,00 sati u predavaonici 101. Navedeni studenti mole se da se prethodno jave u tajništvo zbog prijave ispita.