Odjel za arheologiju

OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

============================================================

2018.
============================================================
(29.10.2018.)
U utorak, 06. studenog 2018. u 10,00 sati, studentica KATJA MARASOVIĆ brani diplomski rad pod nazivom Keramički i stakleni nalazi sa starokršćanskom simbolikom na području Dalmacije 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

prof. dr. sc. h. c. Ante Uglešić

prof. dr. sc. Dražen Maršić

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić


(29.10.2018.)
U ponedjeljak, 05. studenog 2018. u 11,00 sati, studentica FRANKA TRCERA brani diplomski rad pod nazivom Staklene perlice iz tereta broda potonulog kod otočića Gnalića 1583. godine 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Irena Radić Rossi - mentor (doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić - komentor)

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar

dr. sc. Jure Šućur(29.10.2018.)
U ponedjeljak, 05. studenog 2018. u 9,00 sati, student ROBERT KORDIĆ brani diplomski rad pod nazivom Antički nalazi iz zbirke franjevačkog samostana sv. Bernardina Sijenskog u Kamporu na otoku Rabu

Stručno povjerenstvo u sastavu:

prof. dr. sc. Miroslav Glavičić - mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić

dr. sc. Vedrana Glavaš(24.10.2018.)
U srijedu 31. listopada 2018. u 12,00 sati, studentica MAJA VIDOVIĆ brani diplomski rad pod nazivom Kasna prapovijesna razdoblja na prostoru između Žrnovnice i Omiša

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Martina Čelhar - mentor

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević

doc. dr. sc. Mate Parica


(24.10.2018.)
U srijedu 31. listopada 2018. u 1,00 sati, studentica IVA ŠKORO brani diplomski rad pod nazivom Južnoitalska mat slikana keramika iz Zadra: arheološka istraživanja do 1990. godine

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Martina Čelhar - mentor

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević

doc. dr. sc. Mate Parica(25.04.2018.)
U srijedu 2. svibnja 2018. u 10,00 sati, student TOMISLAV ZEKAN brani diplomski rad pod nazivom Bizantski utjecaj na materijalnu kulturu i arhitekturu ranosrednjovjekovne Dalmacije i Hrvatske

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić - mentor

prof. dr. sc. Ante Uglešić

doc. dr. sc. Josipa Baraka Perica

(03.04.2018.)
U utorak 10. travnja 2018. u 12,00 sati, student MATKO ČVRLJAK brani diplomski rad pod nazivom Istraživanje srednjovjekovnih brodskih konstrukcija na primjeru nalaza iz Skuldeleva

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Irena Radić Rossi - mentor

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić

doc. dr. sc. Mate Parica

(19.03.2018.)
U srijedu 28. ožujka 2018. u 10,00 sati, studentica PETRA GOVORČIN brani diplomski rad pod nazivom Helenistička keramika iz Aserije

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Igor Borzić - mentor

doc. dr. sc. Martina Čelhar

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

(19.03.2018.)
U ponedjeljak 26. ožujka 2018. u 10,00 sati, studentica MARTINA KORIĆ brani diplomski rad pod nazivom Tipološke i stilske karakteristike keramičkih nalaza ranog neolitika iz Konjevrata

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević - mentor

dr. sc. Kristina Horvat

doc. dr. sc. Mate Parica


(20.02.2018.)
U srijedu 28. veljače 2018. u 12,00 sati, studentica PETRA NIKOLIĆ brani diplomski rad pod nazivom Ranokršćanske staklene svjetiljke

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Josipa Baraka Perica - mentor

prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić

prof. dr. sc. Dražen Maršić


(26.01.2018.)
U četvrtak 1. veljače 2018. u 12,00 sati, student TIBOR VISKOVIĆ brani diplomski rad pod nazivom Zaštitna oprema rimskog vojnika julijevsko – klaudijevske dinastije u Iliriku. 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić - mentor

doc. dr. sc. Igor Borzić

dr. sc. Silvia Bekavac

============================================================

2017.
============================================================

(23.10.2017.)

U ponedjeljak 30. listopada 2017. u 11,00 sati, studentica Ines Šelendić brani diplomski rad pod nazivom Proizvodnja stakla u 16. stoljeću na Jadranu i novi nalazi s brodoloma kod otočića Gnalića.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Irena Radić Rossi - mentorica

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić

U ponedjeljak 30. listopada 2017. u 12,00 sati, studentica Tena Festini brani diplomski rad pod nazivom Upotreba olova za zaštitu brodskog trupa na primjeru broda Sv. Jerolim (16. st.). 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Irena Radić Rossi - mentorica

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar

(19.10.2017.)

U četvrtak 26. listopada 2017. u 09,00 sati, studentica Ana Šeparović brani diplomski rad pod nazivom Starkršćanske crkve na južnodalmatinskim otocima i poluotoku Pelješcu.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Josipa Baraka Perica - mentorica

prof. dr. sc. Dražen Maršić

prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić

U četvrtak 26. listopada 2017. u 12,00 sati, student Ivan Klarić brani diplomski rad pod nazivom Prikazi životinja na pretkršćanskim nadgrobnim spomenicima iz Salone. 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić – mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić

dr. sc. Silvia Bekavac

U četvrtak 26. listopada 2017. u 12,30 sati, studentica Valeria Medić brani diplomski rad pod nazivom Groblja razvijenog i kasnog srednjeg vijeka u sjvernoj Dalmaciji.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar – mentorica

doc. dr. sc. Mato Ilkić

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić 

U četvrtak 26. listopada 2017. u 09,00 sati, studentica Barbara Talaja brani diplomski rad pod nazivom Eufrazijeva bazilika u Poreču. 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Josipa Baraka Perica – mentorica

prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić

prof. dr. sc. Dražen Maršić

U srijedu 25. listopada 2017. u 11,00 sati, studentica Nikolina Ostović brani diplomski rad pod nazivom Terra sigillata u kontekstu rimskih vojnih logora.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Igor Borzić – mentor

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Mato Ilkić

(06.10.2017.)

U četvrtak 12. listopada 2017. u 15,00 sati, student Dario Brajković brani diplomski rad pod nazivom Nalazište ranog neolitika Brdine kod Benkovca. 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Dario Vujević – mentor

dr. sc. Kristina Horvat

doc. dr. sc. Mate Parica

(29.09.2017.)

U petak 6. listopada 2017. u 17,00 sati, studentica Valentina Volf brani diplomski rad pod nazivom Keramički nalazi s lokaliteta Vir-Smratina (istraživanja 2013. - 2015.). 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić – mentor

doc. dr. sc. Mato Ilkić

doc. dr. sc. Igor Borzić

(22.09.2017.)

U srijedu 27. rujna 2017. u 17.00 sati, studentica Sara Iglić brani diplomski rad pod nazivom Uloga religije u romanizaciji Liburnije

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Ivana Jadrić Kučan – mentorica

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Igor Borzić


(10. srpnja 2017.)

U utorak 18. srpnja 2017. u 10.00 sati, student Ante Žepina brani diplomski rad pod nazivom Arheološka topografija ranokršćanskih i ranosrednjovjekovnih lokaliteta na području Nina, Privlake i otoka Vira

Stručno povjerenstvo u sastavu:

prof. dr. sc. Dražen Maršić

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić – mentor

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar

 

(6. srpnja 2017.) 

U ponedjeljak 17. srpnja 2017. u 18.00 sati, student Dino Ribić brani diplomski rad pod nazivom Arheološka topografija Primorskog dolca. 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar

doc. dr. sc. Dario Vujević – mentor

doc. dr. sc. Igor Borzić