Odjel za arheologiju

OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

(21.09.2020)
U srijedu, 30. rujna 2020., u 09:00 sati studentica IVANA BANOVAC brani diplomski rad pod nazivom Carski kult u Saloni.

 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić-Kučan - mentorica

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Igor Borzić

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(18.09.2020)
U srijedu, 30. rujna 2020., u 09:00 sati studentica LUCIA KESIĆ brani diplomski rad pod nazivom Limitacija agera u kolonijama i municipijima: primjer Jadera i Aserije.

 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić - mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić

doc. dr. sc. Silvia Bekavac

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(28.08.2020.)
U ponedjeljak, 07. rujna 2020., u 11:00 sati student ZVONIMIR KITA brani diplomski rad pod nazivom Novi tragovi neolitika na prostoru Smilčića.

 Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević - mentor

dr. sc. Kristina Horvat

doc. dr. sc. Mate Parica