Odjel za arheologiju

OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

U ponedjeljak, 27. rujna 2021. u 10,00 sati, TOMISLAV IVANČIĆ, student diplomskog studija arheologije, online brani diplomski rad na temu Tehnologija izrade sječivana primjeru nalaza iz pećine Vlakno.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Mate Parica

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević, mentor

dr. sc. Kristina Horvat OštrićU ponedjeljak, 20. rujna 2021. u 13,00 sati, FRANE ASANOVIĆ, student diplomskog studija arheologije, brani diplomski rad na temu Druga kohorta Kiresta.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

prof. dr. sc. Dražen Maršić

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić, mentor

doc. dr. sc. Silvia BekavacU srijedu, 14. srpnja 2021. u 10,00 sati, MARKO ĐURANOVIĆ, student diplomskog studija arheologije, brani diplomski rad na temu Modeliranje rimskih cesta u južnoj Liburniji upotrebom geografskih informacijskih sustava..

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Vedrana Glavaš, mentorica

izv. prof. dr. sc. Dario VujevićU petak, 09. srpnja 2021. u 12,00 sati, JELENA ĐURMAN, studentica diplomskog studija arheologije, brani diplomski rad na temu Ranoslavenski arheološki lokaliteti u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

. prof. dr. sc. Ante Uglešić

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić, mentor

doc. dr. sc. Jure ŠućurU utorak, 18. svibnja 2021. u 10,00 sati, DOLORES MATIKA, studentica diplomskog studija arheologije, brani diplomski rad na temu Keramički nalazi s podvodnog antičkog lokaliteta Salamun u Vrsaru.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Igor Borzić, mentor

izv. prof. dr. sc. Irena Radić-Rossi
 U četvrtak, 26. studenog 2020. u 10,00 sati, ANA CURIĆ, studentica diplomskog studija arheologije, javno brani diplomski rad na temu Crkve u prezbiterijima starokršćanskih crkava: primjeri na istočnoj jadranskoj obali

Stručno povjerenstvo u sastavu:

prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić

doc. dr. sc. Josipa Baraka Perica, mentorica

prof. dr. sc. Dražen Maršić
 


 
U četvrtak, 29. listopada 2020., u 14:00 sati studentica ANTONELA KLOBUČAR brani diplomski rad pod nazivom Liburnska nošnja u starijem željeznom dobu.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Martina Čelhar - mentorica

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević

dr. sc. Kristina Horvat
 U četvrtak, 22. listopada 2020., u 10:00 sati studentica DIANA ČORIĆ brani diplomski rad pod nazivom Rana glagoljska epigrafika kao sastavnica materijalnih kultura karolinškog i bizantskog utjecaja.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić - mentor

izv. prof. dr sc. Gordana Čupković - komentorica

prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić
 (21.09.2020)
U petak, 09. listopada 2020., u 15:00 sati studentica ANAMARIJA NEGULIĆ brani diplomski rad pod nazivom Nakit razvijenog i kasnog srednjeg vijeka u Dalmaciji.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar - mentorica

doc. dr. sc. Mato Ilkić

doc. dr. sc. Jure Šućur
 (21.09.2020)
U srijedu, 30. rujna 2020., u 09:00 sati studentica IVANA BANOVAC brani diplomski rad pod nazivom Carski kult u Saloni.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić-Kučan - mentorica

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Igor Borzić

 (18.09.2020) U srijedu, 30. rujna 2020., u 09:00 sati studentica brani diplomski rad pod nazivom Limitacija agera u kolonijama i municipijima: primjer Jadera i Aserije.
LUCIA KESIĆ

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić - mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić

doc. dr. sc. Silvia Bekavac  (28.08.2020.) U ponedjeljak, 07. rujna 2020., u 11:00 sati student brani diplomski rad pod nazivom Novi tragovi neolitika na prostoru Smilčića.
ZVONIMIR KITA

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević - mentor

dr. sc. Kristina Horvat

doc. dr. sc. Mate Parica