Odjel za arheologiju

Kontakti

 

PROČELNIK ODJELA ZA ARHEOLOGIJU:

prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić


tel.: +385 23 200 520
fax.: +385 23 200 603
e-mail: auglesic@unizd.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA:

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević


 
tel.: +385 23 200 583
fax.: +385 23 200 603
e-mail: dario.vujevic@gmail.com

ADMINISTRATIVNI TAJNIK:

Krševan Markulin, mag.oec 

 

 

tel: +385 23 200 615
fax: +385 23 200 603
e-mail: kmarkulin@unizd.hr 

ECTS koordinator:

doc. dr. sc. Vedrana Glavaš

 

CEEPUS koordinator:

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić

 

tel.: +385 23 200 540
fax: +385 23 200 603
e-mail: vedrana.glavas@gmail.com

tel.: +385 23 200 578
fax.: +385 23 200 603
e-mail: tfabijan@unizd.hr


PREDSTAVNICI STUDENATA ARHEOLOGIJE:

Leona Mišić

Kristina Kelava

Marin Lutring

 

e-mail:

leona.misic88@gmail.com

kristina.kelava81195@hotmail.com

marin.lutring@hotmail.com

ZAMJENICI PREDSTAVNIKA STUDENATA ARHEOLOGIJE:

Martina Čaić

Kruno Bogdanović

Slavko Šarčević

e-mail:

mc4593@gmail.com

stripovi993@gmail.com

slavko.sarcevic1996@gmail.com