Odjel za arheologiju

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar

E-mail: kgusar@unizd.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=253795

Rođena je 03. 08. 1976. u Zadru. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu upisuje studij arheologije i povijesti umjetnosti na kojem je diplomirala 2001. Od 2002. godine zaposlena je na tadašnjem Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru (danas Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru) kao znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Ante Uglešića. Magistrirala je 2006. godine s temom „Gotička i renesansna keramika iz Nina“, a doktorirala 2010. godine u Zadru s temom “Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna glazirana keramika na širem zadarskom području”. Na Odsjeku za arheologiju zadarskog Sveučilišta 2010. izabrana je u zvanje višeg asistenta, 2011. docenta, a 2017. izvanrednog profesora gdje trenutno održava nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju na kolegijima „Očuvanje i zaštita spomenika kulture“, „Arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, „Srednjovjekovna keramika“, , „Nacionalna arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka“, „Arheologija novog vijeka“. Na poslijediplomskom studiju „Arheologija istočnog Jadrana“ održava nastavu iz kolegija „Slavenska (starohrvatska) grobna i naseobinska keramika“ „Srednjovjekovne utvrde na istočnom Jadranu“ i „Novovjekovna glazirana keramika na istočnom Jadranu“. Nakon zaposlenja kao suradnik, zamjenik ili voditelj sudjelovala je na nizu sustavnih arheoloških istraživanja u Hrvatskoj (Podvršje – Glavčine, Zadar – Jazine (Lignum), Krneza – Jokina glavica, Krneza – Duševića glavica, Podvršje – Matakova glavica, Podvršje – Tabarov brig, Zadar –  Citadela  (Barbakan), Varaždin – Brezje, Nedelišće – Stara Ves, Pakoštane – Crkvina, Silba – Pocukmarak, Biograd – vrt Matijević, utvrda Kličevica, Međviđa – Sv. Ivan, Zemunik-Gradina, Nadin-Gradina, Vrana-Ograda kod Gradine, Šopot-Crkvina). Bila je suradnik na znanstvenim projektima „Arheologija seobe naroda na istočnom Jadranu“ i „Srednjovjekovno arheološko nasljeđe južne Hrvatske od 5. do 17. stoljeća“ voditelja prof. dr. sc. Ante Uglešića, a od 2017. suradnik je na znanstvenom projektu „Ravni Kotari: urbanizacija i promjene krajolika u sjevernoj Dalmaciji“ voditeljice doc. dr. sc. Martine Čelhar. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a suradnik je ili koautor nekoliko arheoloških izložbi (Dvojne ranokršćanske crkve u Podvršju; Utvrda Kličevica – rezultati arheoloških istraživanja 1990. godine; 50 godina Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru; Arheološka istraživanja okoliša crkve sv. Križa u Ninu). Voditelj je Katedre za srednjovjekovnu i novovjekovnu arheologiju na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

Bibliografija:

• Gusar Karla: Italian glazed pottery from the Venetian period in Zadar, u: The heritage of Serenissima. The presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic. Proceedings of the International conference Izola - Venezia 4. - 9. 11. 2005. / Guštin Mitja, Gelichi Sauro, Spindler Konrad (ur.), Založba Annales, Koper, 2006.,  str. 141-147.

• Gusar Karla: Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna glazirana keramika s lokaliteta Sv. Križ u Ninu, Archaeologia Adriatica, I, Zadar, 2007., str. 175-198.

• Gusar Karla: Ranosrednjovjekovna keramika iz Krneze, u: SREDNJI VEK: Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino = MITTELALTER: Archaeologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefbene / Guštin Mitja (ur.), Narodni muzej Slovenije; Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem, Ljubljana, 2008., str. 197-202.

• Gusar Karla: Arheološki nalazi keramičkih lula za duhan iz zbirke Narodnog muzeja u Zadru, Prilozi Instututa za arheologiju u Zagrebu, 25, Zagreb, 2008., str. 135-154.

• Gusar Karla: Keramičke lule iz podmorja otoka Šolte, Histria antiqua: Časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, 16, Pula, 2008., str. 271-280.

• Gusar Karla: Podmorski nalazi keramičkih lula iz Splita i Dubrovnika, u: Jurišićev zbornik. Zbornik radova u znak sjećanja na Marija Jurišića / Bekić Luka (ur.), Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 2009., str. 213-222.

• Gusar Karla: Ranosrednjovjekovni grobovi iz humka Jokina glavica u selu Krneza, u: Zbornik o Luji Marunu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja (1857.-2007.) / Tomičić Željko, Uglešić Ante (ur.), Šibenik-Zadar-Skradin, 2009., str. 169-181.

• Gusar Karla, Vujević Dario: Prilog poznavanju utvrde Citadela u Zadru - istraživanja Barbakana 2008. godine, Prilozi Instituta za arheologiju, 26, Zagreb, 2009., str. 219-246.

• Gusar Karla, Vujević Dario: Istraživanja tumula Matakova glavica u Podvršju, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, XXXXII, Zagreb, 2009., str. 339-356.

• Gusar Karla: Nalazi slavenske keramike s lokaliteta Podvršje - Glavčine, Archaeologia Adriatica, III, Zadar, 2011, str. 305-322.

• Gusar Karla, Vujević Dario: Numizmatički nalazi s lokaliteta Jazine-Lignum u Zadru, u: INCC 2010, Zbornik radova 6. međunarodnoga numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska 26.-29. rujna 2010. / Dobrinić Julijan (ur.), Rijeka, 2011., str. 113-126.

• Gusar Karla, Ćurković Marin: Utvrda Kličevica, rezultati arheoloških istraživanja 1990. godine, Benkovac, 2011.

• Gusar Karla, Visković Eduard: Keramika kasnog srednjeg i ranog novog vijeka s područja grada Hvara, u: Dani Stjepana Gunjače 2, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa “Dani Stjepana Gunjače 2”, Hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština, Međunarodne teme, Split, 18.-21. listopada 2011. / Šeparović Tomislav (ur.), Split, 2012., str. 237-266.

• Gusar Karla: Jokina glavica – ranosrednjovjekovni grobovi, u: Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra / Marijanović Brunislav (ur.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., str. 49-83.

• Gusar Karla, Vujević Dario: Duševića glavica, u: Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra / Marijanović Brunislav (ur.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., str. 103-135.

• Gusar Karla, Vujević Dario: Matakova glavica, u: Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra / Marijanović Brunislav (ur.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., str. 151-173.

• Gusar Karla: A contribution to research on the early Slavs in Croatia – new data from Krneza, u: The Early Slavic Settlement in Central Europe in the light of new dating evidence / Dulinicz Marek, Moździoch Slawomir (eds.), Wroclaw, 2013., str. 223-235.

• Gusar Karla: Srednji i novi vijek, u: Arheološka istraživanja okoliša crkve sv. Križa u Ninu: katalog izložbe povodom 50 obljetnice Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru / Uglešić Ante (ur.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013., str. 59-86.

• Uglešić Ante, Gusar Karla: Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Crkvine u Pakoštanima (2006.-2012.), u: Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu / Ćosić Vjekoslav (ur.), Biograd-Zadar, 2014., str. 221-234.

• Gusar Karla, Vujević Dario: Grob 75 s lokaliteta Pakoštane-Crkvina, Archaeologia Adriatica, 7 (2013.), Zadar, 2014., str. 271-300.

• Gusar Karla, Parica Mate: Some possible examples of presentation of archaeological finds recovered from rescue underwater excavations in Croatia, Skyllis, Zeitschrift für Unterwasserarchäologie, 14. Jahrgang, Supplement, 2014., str. 81-87.

• Gusar Karla, Vujević Dario: Srednjovjekovni i novovjekovni nalazi iz utvrde na Gradini u Zemuniku Donjem, u: Zemunik u prostoru i vremenu / Faričić Josip, Dundović Zdenko (ur.), Zadar, 2016., str. 118-137.

• Gusar Karla, Vujević Dario: Utvrda u Zemuniku Donjem u srednjem i novom vijeku, Rezultati arheoloških istraživanja 2014. godine, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016.

• Gusar Karla, Ilkić Mato: Kasnosrednjovjekovni i novovjekovni arheološki nalazi s utvrde Fortica u Novigradu, u: Novigrad nekad i sad / Kaštela Slobodan (ur.), Zadar, 2016., str. 230-249.

• Gusar Karla: Srednjovjekovni nalazi i nalazišta na području Ljupča, u: Župa Ljubač – zrcalo povijesnih i geografskih mijena na sjeverozapadnom dijelu Ravnih Kotara / Faričić Josip, Lenkić Jerolim (ur.), Zadar, 2017., str. 134-151.

• Uglešić Ante, Gusar Karla: Dva srednjovjekovna groba s nalazišta Pakoštane – Crkvina, u: Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti / Došen Božo (ur.), Zadar, 2017, str. 75-90.