Odjel za arheologiju

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

U ponedjeljak, 29. ožujka 2021., u 10:00 sati studentica MARTINA MUDNIĆ BILE brani završni rad pod nazivom Tragovi ranoslavenskih vjerovanja na istočnoj obali Jadrana i širem zaobalju.

 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić - mentor

prof. dr. sc. Ante Uglešić

doc. dr. sc. Jure Šućur

___________________________________________________________________________________________________________________________

(11. rujna 2020.)

U utorak 15. rujna 2020. u 09,00 sati održati će se obrana završnog rada pod naslovom Egipatska magija i praznovjerje u rimskoj provinciji Dalmaciji, pred stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić-Kučan - mentorica

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Igor Borzić


2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(01. listopada 2018.)

U srijedu 3. listopada 2018. u 10,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Musterijenska kultura na prostoru jugoistočne Europepred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                 izv. prof. dr. sc. Dario Vujević - mentor

                                      doc. dr. sc. Mate Parica

dr. sc. Kristina Horvat

(28. rujna 2018.)

U četvrtak 4. listopada 2018. u 19,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Rimske ceste i komunikacije oko Petrova poljapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                  dr. sc. Silvia Bekavac - mentor

                                 izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Igor Borzić

(28. rujna 2018.)

U četvrtak 4. listopada 2018. u 18,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Rimski kultovi u Mursipred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                  dr. sc. Silvia Bekavac - mentor

                                 izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

prof. dr. sc. Dražen Maršić

(28. rujna 2018.)

U četvrtak 4. listopada 2018. u 17,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Andautoniapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                               izv. prof. dr. sc. Željko Miletić - mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić
dr. sc. Silvia Bekavac

(27. rujna 2018.)

U utorak 2. listopada 2018. u 18,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Forum rimskog Zadrapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                               izv. prof. dr. sc. Željko Miletić - mentor

izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić Kučan
dr. sc. Silvia Bekavac

(27. rujna 2018.)

U ponedjeljak 1. listopada 2018. u 11,30 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Kult mrtvih na starokršćanskom salonitonskom grobljupred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                               prof. dr. sc. Ante Uglešić - mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić
doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić

(21. rujna 2018.)

U četvrtak 27. rujna 2018. u 10,30 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Starokršćanski lokaliteti u istočnoj Slavoniji u svjetlu novih arheoloških istraživanjapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                           prof. dr. sc. Ante Uglešić - mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić
doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić


(18. rujna 2018.)

U srijedu 26. rujna 2018. u 10,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Predromanika na području od Trogira do Omišapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                           prof. dr. sc. Ante Uglešić - mentor

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić
izv. prof. dr. sc. Karla Gusar


(05. ožujka 2018.)

U ponedjeljak 12. ožujka 2018. u 11,00 sati student Stipe Čikotić brani završni rad pod naslovom Ceste na području antičke Salonepred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                         izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

                           prof. dr. sc. Dražen Maršić - mentor

doc. dr. sc. Igor Borzić  

 


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(10.10.2017.)

 

U četvrtak 12. listopada 2017. u 19,00 sati studentica Nikolina Vodopić brani završni rad pod naslovom Ranosrednjovjekovne ostruge s područja dalmatinske Hrvatske pred stručnim povjerenstvom u sastavu: