Odjel za arheologiju

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA


(11. rujna 2020.)

U utorak 15. rujna 2020. u 09,00 sati održati će se obrana završnog rada pod naslovom Egipatska magija i praznovjerje u rimskoj provinciji Dalmaciji, pred stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić-Kučan - mentorica

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Igor Borzić


2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(01. listopada 2018.)

U srijedu 3. listopada 2018. u 10,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Musterijenska kultura na prostoru jugoistočne Europepred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                 izv. prof. dr. sc. Dario Vujević - mentor

                                      doc. dr. sc. Mate Parica

dr. sc. Kristina Horvat

(28. rujna 2018.)

U četvrtak 4. listopada 2018. u 19,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Rimske ceste i komunikacije oko Petrova poljapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                  dr. sc. Silvia Bekavac - mentor

                                 izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

doc. dr. sc. Igor Borzić

(28. rujna 2018.)

U četvrtak 4. listopada 2018. u 18,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Rimski kultovi u Mursipred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                  dr. sc. Silvia Bekavac - mentor

                                 izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

prof. dr. sc. Dražen Maršić

(28. rujna 2018.)

U četvrtak 4. listopada 2018. u 17,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Andautoniapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                               izv. prof. dr. sc. Željko Miletić - mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić
dr. sc. Silvia Bekavac

(27. rujna 2018.)

U utorak 2. listopada 2018. u 18,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Forum rimskog Zadrapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                               izv. prof. dr. sc. Željko Miletić - mentor

izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić Kučan
dr. sc. Silvia Bekavac

(27. rujna 2018.)

U ponedjeljak 1. listopada 2018. u 11,30 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Kult mrtvih na starokršćanskom salonitonskom grobljupred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                               prof. dr. sc. Ante Uglešić - mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić
doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić

(21. rujna 2018.)

U četvrtak 27. rujna 2018. u 10,30 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Starokršćanski lokaliteti u istočnoj Slavoniji u svjetlu novih arheoloških istraživanjapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                           prof. dr. sc. Ante Uglešić - mentor

prof. dr. sc. Dražen Maršić
doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić


(18. rujna 2018.)

U srijedu 26. rujna 2018. u 10,00 sati će biti održana obrana završog rada pod naslovom Predromanika na području od Trogira do Omišapred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                           prof. dr. sc. Ante Uglešić - mentor

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić
izv. prof. dr. sc. Karla Gusar


(05. ožujka 2018.)

U ponedjeljak 12. ožujka 2018. u 11,00 sati student Stipe Čikotić brani završni rad pod naslovom Ceste na području antičke Salonepred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                         izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

                           prof. dr. sc. Dražen Maršić - mentor

doc. dr. sc. Igor Borzić  


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10.10.2017.)

U četvrtak 12. listopada 2017. u 19,00 sati studentica Nikolina Vodopić brani završni rad pod naslovom Ranosrednjovjekovne ostruge s područja dalmatinske Hrvatske pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                              doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić -mentor

                                    prof. dr. sc. Ante Uglešić

                                            dr. sc. Jure Šućur 

(06. listopada 2017.)

U četvrtak 12. listopada 2017. u 10,00 sati studentica Antonia Kovač brani završni rad pod naslovom Ritual pokapanja u helenističkoj Isi pred stručnim povjerenstvom u sastavu:

                              doc. dr. sc. Igor Borzić - mentor

                                    prof. dr. sc. Dražen Maršić

                                   doc. dr. sc. Ivana Jadrić-Kučan

 

U četvrtak 12. listopada 2017. student Antonio Uglešić brani završni rad pod naslovom Srednjovjekovna nalazišta na prostoru Donjeg Kašića pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

dr. sc. Jure Šućur  -mentor

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić


U utorak10. listopada 2017. u 12,45 sati studentica Diana Ćorić brani završni rad pod naslovom Ranosrednjovjekovni natpisi na kamenim spomenicima s područja Šibensko-kninske županije pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                              doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić -mentor

                                    prof. dr. sc. Ante Uglešić

                                            dr. sc. Jure Šućur 

 

U utorak 10. listopada 2017. u 12,00 sati studentica Anamarija Negulić brani završni rad pod naslovom Nakit iz ranosrednjovjekovnih grobalja s pogankim osobinama pokapanja u Dalmaciji pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                              doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić -mentor

                                    prof. dr. sc. Ante Uglešić

                                            dr. sc. Jure Šućur 


(27. rujna 2017.)

U ponedjeljak 2. listopada 2017. u 9,00 sati student Luka Bodanić brani završni rad pod naslovom NASELJA STARIJEG ŽELJEZNOG DOBA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 


                              doc. dr. sc. Martina Čelhar -mentor

                                      doc. dr. sc. Dario Vujević

                                      doc. dr. sc. Mate Parica  


U petak 29. rujna 2017. u 12,00 sati studentica Ana Curić brani završni rad pod naslovom STAROKRŠĆANSKI RELIKVIJARI NA PRIOBALNOM PODRUČJU PROVINCIJE DALMACIJE pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                             prof. dr. sc. Dražen Maršić - mentor

prof. dr. sc. Ante Uglešić

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić


U četvrtak 28. rujna 2017. u 12,00 sati student Marin Lutring brani završni rad pod naslovom LATENSKA VOJNA OPREMA NA TLU SREDIŠNJE HRVATSKE pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                doc. dr. sc. Martina Čelhar -mentor

                                      doc. dr. sc. Dario Vujević

                                      doc. dr. sc. Mate Parica  


U četvrtak 28. rujna 2017. u 17,30 sati studentica Lucia Kesić brani završni rad pod naslovom ANTIČKI KAMENOLOMI NA TLU SALONE pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

prof. dr. sc. Dražen Maršić - mentor
izv. prof. dr. sc. Željko Miletić

 

doc. dr. sc. Mate Parica


(25. rujna 2017.)

U četvrtak 28. rujna 2017. u 16,30 sati studentica Ivana Banovac brani završni rad pod naslovom ENONSKA SKUPINA CARSKIH SKULPTURA pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                 dr. sc. Silvia Bekavac - mentor

                                      prof. dr. sc. Dražen Maršić

                                    izv. prof. dr. sc. Željko Miletić


U četvrtak 28. rujna 2017. u 18,00 sati student Filip Svetec brani završni rad pod naslovom IOVIA pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                izv. prof. dr. sc. Željko Miletić - mentor

                                   doc. dr. sc. Igor Borzić 

                                    dr. sc. Silvia Bekavac

 

(20. rujna 2017.)

U petak 22. rujna 2017. u 11,00 sati studentica Monika Jovanović brani završni rad pod naslovom NASTANAK I RAZVOJ RODA HOMO pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                   doc. dr. sc. Dario Vujević- mentor

                                       doc. dr. sc. Mate Parica

                                          dr. sc. Kristina Horvat

 

U petak 22. rujna 2017., studentica Marija Kramarić brani završni rad pod naslovom PALEOLITIČKE OSNOVE MEZOLITIKA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                   doc. dr. sc. Dario Vujević- mentor

                                       doc. dr. sc. Mate Parica

                                          dr. sc. Kristina Horvat


(18. rujna 2017.)

U ponedjeljak, 25. rujna 2017. u 11,00 sati studentica Ivana Marinović brani završni rad pod naslovom BENEDIKTINSKA NAZOČNOST U DALMACIJI U RANOM SREDNJEM VIJEKU TEMELJEM ARHEOLOŠKIH I KULTURNO-POVIJESNIH NALAZA pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

prof. dr. sc. Ante Uglešić - mentor

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar


(15. rujna 2017.)

U ponedjeljak, 18. rujna 2017. u 14,00 sati studentica Ines Buljubašić brani završni rad pod naslovom ARIHTEKTURA NARONE pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

izv. prof. dr. sc. Željko Miletić – mentor

doc. dr. sc. Igor Borzić

 

dr. sc. Silvia Bekavac


(14. rujna 2017.)

U ponedjeljak, 18. rujna 2017. u 10,00 sati student Edi Grabar brani završni rad pod naslovom VIKNOVCI U BRONČANOM I ŽELJEZNOM DOBU pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

doc. dr. sc. Martina Čelhar – mentor

doc. dr. sc. Mate Parica

 

doc. dr. sc. Dario Vujević


(8. rujna 2017.)

U subotu 30. rujna 2017. godine studentica Dolores Knežić brani završni rad pod naslovom MANIFESTACIJE KULTOVA U NEOLITIKU ISTOČNOG JADRANA pred stručnim povjerenstvom u sastavu: 

                                prof. dr. sc. Brunislav Marijanović – mentor

doc. dr. sc. Dario Vujević

 

dr. sc. Kristina Horvat


(4. rujna 2017.)

U ponedjeljak 18. rujna 2017., studentica Valentina Vujeva brani završni rad pod nazivom SV. MARTIN NA PROZORJU. 

Stručno povjerenstvo u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar– mentor

dr. sc. Jure Šućur
doc. dr. sc. Mato Ilkić