Odjel za arheologiju

Odjel za Arheologiju

Odjel za arheologiju jedan je od najstarijih odjela na Sveučilištu u Zadru. Studij arheologije uveden je godine 1957. na tadašnjem Filozofskom fakultetu kao dvopredmetni sveučilišni studij, kojeg je bilo moguće studirati u kombinaciji s većinom tada postojećih studija. Studenti arheologije stjecali su znanja iz svih temeljnih grana europske arheologije (prapovijesna, antička, srednjevjekovna), metodologije arheoloških istraživanja, muzeologije i zaštite spomeničke baštine, te se na taj način temeljito osposobljavali za rad u arheološkim i drugim muzejima s arheološkim zbirkama, institutima, institucijama s područja zaštite kulturne baštine, fakultetskim odjelima i drugim ustanovama iz područja kulture.
Od uvođenja studija, na Odjelu za arheologiju predavali su ili predaju ugledni hrvatski arheolozi: akademik Mate Suić, prof. dr. sc. Janko Belošević, prof. dr. sc. Julijan Medini, prof. dr. sc. Šime Batović, prof. dr. sc. Zdenko Brusić, prof. dr. sc. Sineva Kukoč, akademik Nenad Cambi, itd.

 

sveuciliste.jpg

 

Od akademske 2009/10., arheologiju je na Sveučilištu u Zadru moguće studirati isključivo kao jednopredmetni preddiplomski studij, jednopredmetni diplomski, te poslijediplomski doktorski studij. Završetkom preddiplomskog studija arheologije stječe se naziv prvostupnik (bakalaureus), a završetkom diplomskog studija naslov magistar (mag.) arheologije. Poslijediplomski studj znanstveni je studij čijim se završetkom stječe naslov doktora znanosti (dr. sc.).
Prema današnjem programu studija, usuglašenog s bolonskom modelom, nastava na Odjelu za arheologiju obuhvaća obvezatne i izborne kolegije iz svih grana arheologije, metodologije arheologije, osnova podvodne arheologije, muzeologije, zaštite spomenika kulture, informatike, stranih jezika i dr., te izborne kolegije s drugih studija na Sveučilištu u Zadru ili nekom drugom sveučilištu u zemlji ili inozemstvu, koje studenti pohađaju prema osobnim sklonostim i izboru.
Osim pohađanja teorijske nastave, studenti arheologije sudjeluju i u istraživačkom radu kroz obvezatni terenski oblik nastave, a nastava se odvija i kroz vježbe u konzervaciji arheoloških predmeta, posjete muzejima, obilaske arheoloških nalazišta s predavanjima, jednodnevne stručne izlete, te višednevne stručne ekskurzije u zemlji i inozemstvu.
Znatan broj današnjih uglednih arheologa u Republici Hrvatskoj, a i izvan Hrvatske, svoj studij završili su na Odjelu za arheologiju u Zadru, uključujući i obrane svojih magistarskih radnji i doktorskih disertacija.
Na Odjelu za arheologiju danas predaje 17 nastavnika s doktoratom znanosti od kojih su 3 redovita i 4 izvanredna profesora. Većina današnjih nastavnika svoje cjelokupno sveučilišno školovanje završili su upravo na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru.
Osim nastavnog, kao jedna od vodećih znanstvenih institucija na području arheologije u Republici Hrvatskoj, Odjel ima razvijenu istraživačku djelatnost u svim granama arheologije.