Odjel za arheologiju

Obavijesti

Upisi u ljetni semestar akad. god. 2013./2014.

O B A V I J E S T

 U P I S I  U  LJ E T N I  S E M E S T A R

 

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE

Upisi u ljetni semestar akad. god. 2013./2014. započinju 03. ožujka i traju do 07. ožujka 2014.

Navedeni termini upisa odnose se i na studente koji studiraju po posebnom statusu.

Studenti se mogu upisivati radnim danom u vremenu u vremenu od 09.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 sati u tajništvu Odjela za arheologiju.

Studenti se mole da izborne kolegije na drugim studijima odaberu prije upisa. Izborne kolegije na matičnom odjelu studenti odabiru u tajništvu Odjela za arheologiju od 24. do 28. veljače 2014. u vremenu od 09,00 do 11,30 sati.

Studenti su na upis dužni donijeti potvrdu o uplati upisnine za ljetni semestar (za studente koji ne plaćaju školarinu upisnina iznosi 100,00 kn; podatke o žiro računu Sveučilišta i načinu popunjavanja uplatnice studenti mogu pronaći na oglasnoj ploči).

Za studente koji studiraju po posebnom statusu upisnina za ljetni semestar iznosi 80,00 kn.

Studenti koji plaćaju školarinu na upis moraju donijeti potvrdu o uplati odgovarajućeg iznosa školarine  i potvrdu o uplati upisnine za ljetni semestar.

Studenti koji se ne upišu u propisanom roku moći će se upisati isključivo uz odobrenje Stručnog vijeća Odjela.

 

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE

Upisi u ljetni semestar akad. god. 2013./2014. započinju 10. ožujka i traju do 14. ožujka 2014.

Navedeni termini upisa odnose se i na studente koji studiraju po posebnom statusu.

Studenti se mogu upisivati radnim danom u vremenu u vremenu od 09.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 sati u tajništvu Odjela za arheologiju.

Studenti se mole da izborne kolegije na drugim studijima odaberu prije upisa. Izborne kolegije na matičnom odjelu studenti odabiru u tajništvu Odjela za arheologiju od 24. do 28. veljače 2014. u vremenu od 09,00 do 11,30 sati.

Studenti 2. godine prije upisa ljetnog semestra dužni su prikupiti potpise, odnosno, na vrijeme (najkasnije do 10. ožujka 2014.) predati sve specijalističke seminarske radnje predviđene programom studija za 3. semestar diplomskog studija arheologije.

Studenti su dužni na upis donijeti potvrdu o uplati upisnine za ljetni semestar (za studente koji ne plaćaju školarinu upisnina iznosi 100,00 kn; podatke o žiro računu Sveučilišta i načinu popunjavanja uplatnice studenti mogu pronaći na oglasnoj ploči).

 

 

 

 

Za studente koji studiraju po posebnom statusu upisnina za ljetni semestar iznosi 80,00 kn.

Studenti koji plaćaju školarinu na upis moraju donijeti potvrdu o uplati odgovarajućeg iznosa školarine i potvrdu o uplati upisnine za ljetni semestar.

Studenti koji se ne upišu u propisanom roku moći će se upisati isključivo uz odobrenje Stručnog vijeća Odjela.                

 

 

Theme picker