Odjel za arheologiju

Obavijesti

Obavijest - izborni kolegiji

Studenti u II. i IV. semestru obvezni su - uz izborni predmet s matičnog odjela upisati i jedan izborni predmet s drugog  odjela koji mora iznositi najmanje 4 ects boda.

           

            Studenti u VI. semestru ukoliko upišu 4 izborna predmeta sa matičnog odjela ne upisuju izborne kolegije s drugih studija (ukoliko upišu 3 izborna kolegija s matičnog odjela, upisuju najmanje 4 ects boda sa drugih odjela).

 

            Studenti upisuju minimalno 30 ects bodova semestralno (obvezni predmeti + izborni predmeti). Studenti mogu upisati  i više od 30 ects bodova po semestru.

             

            Studenti koji su već prijavili izborne kolegije na matičnom odjelu, a nisu na drugim odjelima pozivaju se da to učine (ukoliko su na odjelu na kojem se želi uzeti izborni kolegij počeli upisi izbornih kolegija).

 

            Studenti koji su već upisali SAMO IZBORNE NA MATIČNOM ODJELU (osim VI. semestra) OBAVEZNO MORAJU UPISATI I JEDAN IZBORNI PREDMET S DRUGOG ODJELA OD NAJMANJE 4 ECTS BODA.

 Izborni kolegiji koje su studenti već prijavili (koji će im biti višak), a budući da moraju uzeti i izborni sa drugog odjela, mogu odjaviti do upisa u ljetni semestar.

 

            Studenti ne moraju dolaziti osobno, isto se može odjaviti mailom ili putem telefona.

Theme picker