Odjel za arheologiju

Obavijesti

Jesenski ispitni rok (akad. god. 2014./2015.)

 

JESENSKI ISPITNI ROK U AKAD. GOD. 2014./2015.

od 1. do  30. 9. 2015.

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

KOLEGIJ

NASTAVNIK

TERMIN

                                                       1. GODINA

1. ROK

2. ROK

NEOLITIK BLISKOG ISTOKA I JUGOISTOČNE EUROPE

BRUNISLAV MARIJANOVIĆ

14.9. u 9h

28. 9. u 9h

UVOD U ANTIČKU ARHEOLOGIJU

IVANA JADRIĆ KUČAN

3.9. u 9h

17. 9. u 9h

INSTITUCIJE RIMSKOG SVIJETA

ŽELJKO MILETIĆ

4.9. u 8h

18. 9. u 8h

ARHEOLOGIJA ANTIČKE GRČKE

DRAŽEN MARŠIĆ

7.9. u 8,30

21. 9. u 8,30

HRVATSKO PODUNAVLJE U ANTIČKOM RAZDOBLJU

MATO ILKIĆ

4.9. u 13h

18. 9. u 13h

UVOD U ARHEOLOGIJU

IRENA RADIĆ ROSSI

3. 9. u 10h

30. 9. u 10h

UVOD U PRAPOVIJESNU ARHEOLOGIJU

DARIO VUJEVIĆ

10. 9. u 9h

24. 9. u 9h

PALEOLITIK I MEZOLITIK

DARIO VUJEVIĆ

11. 9. u 9h

25. 9. u 9h

EGEJSKE CIVILIZACIJE BRONČANOG DOBA

DRAŽEN MARŠIĆ

8. 9. u 11h

22. 9. u 11h

2. GODINA

POSTANAK I RAZVOJ KRŠĆANSTVA

JOSIPA BARAKA PERICA

1.9. u 9 h

15.9. u 9h

ŽELJEZNO DOBA/ŽELJEZNO DOBA EUROPE

MARTINA ČELHAR

3. 9. u 10h

17. 9. u 10h

LATINSKI JEZIK I.

MIROSLAV GLAVIČIĆ

7. 9. u 9h

21. 9. u 9h

ARHEOLOGIJA SEOBE NARODA

TOMISLAV FABIJANIĆ

8. 9. u 10h

22. 9. u 10h

MUZEOLOGIJA

IRENA RADIĆ ROSSI

3. 9. u 10h

30. 9. u 10h

ARHEOLOGIJA RIMSKE ITALIJE

IGOR BORZIĆ

9. 9. u 9h

23. 9. u 9h

ROMANIZACIJA ANTIČKOG ILIRIKA

ŽELJKO MILETIĆ

4.9. u 8h

18. 9. u 8h

UVOD U SREDNJOVJEKOVNU ARHEOLOGIJU

ANTE UGLEŠIĆ

2. 9. u 8,30 zgrada Rektorata

17. 9. u 8,30 zgrada Rektorata

ENEOLITIK BLISKOG ISTOKA I JUGOISTOČNE EUROPE

BRUNISLAV MARIJANOVIĆ

15. 9. u 9h

29. 9. u 9h

BRONČANO DOBA EUROPE

MATE PARICA

2. 9. u 10h

24. 9. u 10

ETRUŠĆANSKA CIVILIZACIJA

DRAŽEN MARŠIĆ

8. 9. u 8,30h

22. 9. u 8,30h

GRCI U ANTIČKOM ILIRIKU

IGOR BORZIĆ

9. 9. u 9h

23. 9. u 9h

KOLONIZACIJA ANTIČKOG ILIRIKA

ŽELJKO MILETIĆ

4. 9. u 8h

18. 9. u 8h

UVOD U PODVODNU  ARHEOLOGIJU

IRENA RADIĆ ROSSI

3. 9. u 10h

30. 9. u 10h

OČUVANJE I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

KARLA GUSAR

15. 9. u 11h

29. 9. u 11h

ANTIČKA ARHEOLOGIJA APENINSKOG POLUOTOKA

DRAŽEN MARŠIĆ

8. 9. u 8,30h

22. 9. u 8,30h

3. GODINA

NACIONALNA ARHEOLOGIJA/NACIONALNA ARHEOLOGIJA RANOG SREDNJEG VIJEKA

TOMISLAV FABIJANIĆ

9. 9. u 10h

23. 9. u 10h

STAROKRŠĆANSKA ARHEOLOGIJA

JOSIPA BARAKA PERICA

1. 9. u 9 h

15. 9. u 9h

LATINSKI JEZIK II.

MIROSLAV GLAVIČIĆ

7. 9. u 9h

21. 9. u 9h

IKONOGRAFIJA GRČKO-RIMSKOG PANTEONA

IVANA JADRIĆ KUČAN

3. 9. u 12h

17. 9. u 12h

ARTES MINORES I

MATO ILKIĆ

4.9. u 13h

18. 9. u 13h

GRADITELJSTVO I URBANIZAM ANTIČKOG ILIRIKA

IVANA JADRIĆ KUČAN

3. 9.u 11h

17. 9.u 11h

OPĆA SLAVENSKA ARHEOLOGIJA

TOMISLAV FABIJANIĆ

9. 9. u 10h

23. 9. u 10h

ARHEOLOŠKA ANTROPOLOGIJA

MARIO ŠLAUS

 

 

LATINSKI JEZIK III.

MIROSLAV GLAVIČIĆ

7. 9. u 9h

21. 9. u 9h

NACIONALNA ARHEOLOGIJA RAZVIJENOG I KASNOG SREDNJEG VIJEKA

KARLA GUSAR

15. 9. u 11h

29. 9. u 11h

SREDNJOVJEKOVNA NUMIZMATIKA

MATO ILKIĆ

4. 9. u 13h

18. 9. u 13h

ARTES MINORES II

MATO ILKIĆ

4. 9. u 13h

18. 9. u 13h

DIPLOMSKI STUDIJ

KOLEGIJ

NASTAVNIK

TERMIN

1. GODINA

1. rok

2. rok

BRONČANO DOBA NA JADRANU

MATE PARICA

2. 9. u 10h

24. 9. u 10h

GOSPODARSTVO RIMSKE HISTRIJE I DALMACIJE

ŽELJKO MILETIĆ

4. 9. u 8h

18. 9. u 8h

KLASIČNA ARHEOLOGIJA ISTOČNOG JADRANA I

DRAŽEN MARŠIĆ

8. 9. u 8,30

22. 9. u 8,30

OSNOVE LATINSKE EPIGRAFIKE

MIROSLAV GLAVIČIĆ

7. 9. u 9h

21. 9. u 9h

ANTIČKA NUMIZMATIKA

MIROSLAV GLAVIČIĆ

7. 9. u 9h

21. 9. u 9h

RIMSKA VOJSKA U ILIRIKU

ŽELJKO MILETIĆ

4.9. u 8h

18. 9. u 8h

GRČKO-HELENISTIČKA KERAMIKA NA ISTOČNOM JADRANU

IGOR BORZIĆ

9. 9. u 9h

23. 9. u 9h

STAROKRŠĆANSKA IKONOGRAFIJA

JOSIPA BARAKA PERICA

1. 9. u 9 h

15. 9. u 9h

ARHEOLOGIJA SEOBE NARODA-ODABRANA POGLAVLJA

ANTE UGLEŠIĆ

2.9. u 8,30 zgrada Rektorata

17. 9. u 8,30 zgrada Rektorata

BIZANT NA ISTOČNOM JADRANU

JOSIPA BARAKA PERICA

1.9. u 9 h

15.9. u 9h

GROBLJA I NASELJA RANOG SREDNJEG VIJEKA

TOMISLAV FABIJANIĆ

9. 9. u 10h

23. 9. u 10h

ARHITEKTURA I SKULPTURA RANOG SREDNJEG VIJEKA

ANTE UGLEŠIĆ

2.9. u 8,30 h

17. 9. u 8,30

SREDNJOVJEKOVNA KERAMIKA

KARLA GUSAR

15. 9. u 11h

29. 9. u 11h

AMFORE I POMORSKA TRGOVINA U SREDOZEMLJU

IRENA RADIĆ ROSSI

3. 9. u 10h

30. 9. u 10h

RAZVOJ PODVODNE ARHEOLOGIJE

IRENA RADIĆ ROSSI

3. 9. u 10h

30. 9. u 10h

BRODOVI I PLOVIDBA U SREDOZEMLJU KROZ POVIJESNA RAZDOBLJA

IRENA RADIĆ ROSSI

3. 9. u 10h

30. 9. u 10h

STAROKRŠĆANSKO GRADITELJSTVO NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA

JOSIPA BARAKA PERICA

1. 9. u 9 h

15 .9. u 9h

METODOLOGIJA ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANJA I

BRUNISLAV MARIJANOVIĆ

2. 9. u 9h

16. 9. u 9h

METODOLOGIJA ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANJA II

BRUNISLAV MARIJANOVIĆ

2. 9. u 9h

16. 9. u 9h

ŽELJEZNO DOBA NA JADRANU

MARTINA ČELHAR

4. 9. u 10h

18. 9. u 10h

UMJETNOST I RELIGIJA JADRANSKOG PROTOPOVIJESNOG SVIJETA

MARTINA ČELHAR

4. 9. u 10h

18. 9. u 10h

ANTIČKA RELIGIJA NA JADRANSKOPODUNAVSKOM PROSTORU

ŽELJKO MILETIĆ

4. 9. u 8h

18. 9. u 8h

KLASIČNA ARHEOLOGIJA ISTOČNOG JADRANA II

DRAŽEN MARŠIĆ

8. 9. u 8,30

22. 9. u 8,30

ANTIČKA NATPISNA GRAĐA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA

MIROSLAV GLAVIČIĆ

7. 9. u 9h

21. 9. u 9h

RIMSKI CARSKI KULT

IVANA JADRIĆ KUČAN

3. 9.u 12,30h

17. 9.u 12,30h

KERAMIKA U RIMSKOJ DALMACIJI

IGOR BORZIĆ

9. 9. u 9h

23. 9. u 9h

ARHEOLOGIJA RAZVIJENOG I KASNOG SREDNJEG VIJEKA

KARLA GUSAR

15. 9. u 11h

29. 9. u 11h

ARHEOLOGIJA NOVOG VIJEKA

KARLA GUSAR

15. 9. u 11h

29. 9. u 11h

NOVOVJEKOVNA NUMIZMATIKA

MATO ILKIĆ

4. 9. u 13h

18. 9. u 13h

ARHEOLOGIJA BRODA

IRENA RADIĆ ROSSI

3. 9. u 10h

30. 9. u 10h

TEHNIKE PODVODNIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA I METODOLOGIJA RADA

IRENA RADIĆ ROSSI

3. 9. u 10h

30. 9. u 10h

ARHEOLOGIJA SLAVENSKIH NEKROPOLA

MARIO ŠLAUS

 

 

ARHEOLOGIJA SREDNJE EUROPE OD 10. DO 13. ST.

KARLA GUSAR

15. 9. u 11h

29. 9. u 11h

 

 

VAŽNA NAPOMENA

Jesenski  ispitni rok održava se za ispite iz zimskog i ljetnog semestra.

Termini ispita podložni su promjenama.

Bez obzira  na naknadne izmjene termina (ukoliko nastavnik promjeni termin ispita) PRVI otvoreni rokovi u STUDOMATU  neće se mijenjati.

Redoviti studenti ( i izvanredni s) ispite prijavljuju na Studomatu u rokovima određenim za prijavu ispita (najkasnije do 3 dana prije termina ispita te ih na isti način odjavljuju 3 dana prije termina ispita). Mole se studenti da pripaze na navedene rokove, te da ispite ne odjavljuju kod nastavnika budući da sustav ne priznaje takvu mogućnost nakon proteka roka za odjavu (ukoliko se ispit ne odjavi na Studomatu u roku određenom za odjavu, a student ispitu ne pristupi ili ga pokuša odjaviti kod nastavnika, u sustavu će se moći evidentirati isključivo kao da student isti ispit nije položio).

Studenti u S statusu ispite prijavljuju u rokovima kao i redoviti studenti (prijava i odjava najkasnije do 3 dana prije termina ispita) Ispit prijavljuju osobno u tajništvu Odjela, telefonom (023/200-615) ili mailom: mbrajkov@unizd.hr.

Student može pojedini ispit prijaviti (i polagati) najviše četiri puta u akad. godini. Svaki prijavljeni, a neodjavljeni ispitni termin računa se.

Ukoliko iz nekog od kolegija nema otvorenog ispitnog roka, ili studenti imaju problema oko prijave ispita na studomatu, molim da se NA VRIJEME jave u tajništvo Odjela.

NOVO: STUDENTI PRIJAVLJUJU I ODJAVLJUJU ISPITE NA STUDOMATU DO TRI (3) DANA PRIJE TERMINA ISPITA !!!(ranije je bilo da se ispit može prijaviti do 6 dana prije termina i odjaviti do 2 dana prije termina).

NOVO: Od 1. rujna 2015. studenti će se na Studomat prijavljivati isključivo putem AAI korisničkog računa. Ukoliko studenti budu imali problema oko prijave putem AAI računa trebaju se javiti u tajništvo Odjela na vrijeme.

 

Theme picker