Odjel za arheologiju

Obavijesti

Obavijest o nastavi

Obavijest o nastavi

Obavijest o nastavi

  • na diplomskom studiju:

Predavanja i seminari iz kolegija Nacionalna arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka započinju 7. ožujka 2017. godine.

Predavanja i seminari iz kolegija Groblja i naselja ranog srednjeg vijeka započinju 15. odnosno 17. ožujka 2017. godine.

Predavanja i seminari iz kolegija Arhitektura i skulptura ranog srednjeg vijeka započinju 16. ožujka 2017. godine.

  • na preddiplomskom studiju:

Predavanja i seminari iz kolegija Arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka započinju 9. ožujka 2017. godine.

 

prof. dr. sc. dr. h. c. A. Uglešić

doc. dr. sc. K. Gusar

dr. sc. J. Šućur

Theme picker