Odjel za arheologiju

Obavijesti

Upisi u prvu godinu 2019./2020.

Odluka o raspisu i Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih sveučilišnih studija i redovitih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020. (na temelju rezultata državne mature) 

Odluka o raspisu i Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih sveučilišnih studija i redovitih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020. (na temelju rezultata razredbenog postupka). 

Kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu na preddiplomske studijske programe i  integrirani preddiplomski i diplomski studij Sveučilišta u Zadru za akad. godinu 2018.2019.

Theme picker