Odjel za arheologiju

Obavijesti

Raspored vožnje za terensku nastavu

Polazak u 6,00 sati

Autobusni kolodvor, na ugibalištu za autobuse ispred Interspara – Lipotica – Mala pošta – Ulica dr. Franje Tuđmana – Nadin

(Studenti autobus mogu čekati i na Lipotici ili Maloj pošti)

 

Povratak u 14,00 sati:

Nadin – Ulica dr. Franje Tuđmana – Mala pošta – Lipotica – Autobusni kolodvor

Povratak subotom u 13,00 sati

 

Theme picker