Odjel za arheologiju

Obavijesti

Gostujuće predavanje pod naslovom “Znanost o arheološkim materijalima: analiza i interpretacija fine keramike i amfora“

U srijedu, 12.5.2021. u 17,00 sati, održati će se gostujuće predavanje Dr. sc. Maje Miše, znanstvene suradnice sa Instituta za arheologiju na UCL u Velikoj Britaniji pod naslovom Znanost o arheološkim materijalima: analiza i interpretacija fine keramike i amfora.

Znanost o arheološkim materijalima ili arheometrija je znanstvena disciplina koja preuzima i prilagođuje analitičke metode iz prirodnih znanosti poput geologije, kemije, fizike, matematike kako bi odgovorili na arheološka pitanja o porijeklu, tehnologiji izrade i upotrebe arheološkog materijala. Cilj predavanja je predstaviti osnovne metode koje se koriste u analizi i interpretaciji keramike na primjeru keramičkog materijala iz Dalmacije.

Na predavanju će se predstaviti rezultati analiza na finoj helenističkoj keramici iz antičke Ise, Fara i Sikuli (Resnika), te amfora s 15 nalazišta iz Dalmacije, uključujući i amfore s podvodnih lokaliteta na pomorskim putovima antičke Dalmacije.

Predavanje će se održati putem Google Meeta putem ovog linka.

 

Theme picker