Odjel za arheologiju

Obavijesti

Početak nastave u akad. god. 2021./2022.

PRIJEM STUDENATA studenata prve godine preddiplomskog studija Arheologije održati će se 4. listopada 2021. u dvorani 101 u zgradi Sveučilišta u Zadru na Obali kralja Petra Krešimira IV. prema sljedećem rasporedu:

10:00 sati - jednopredmetni studij Arheologije

11:00 sati - dvopredmetni studij Arheologije

 

Nastava za studente preddiplomskog studija (jednopredmetnog i dvopredmetnog) započinje u utorak, 5. listopada 2021. prema postojećem rasporedu.

Nastava za studente 2. godine diplomskog studija također započinje u ponedjeljak, 11. listopada 2021. prema postojećem rasporedu.

Nastava za studente 1. godine diplomskog studija započeti će nakon što završe upisi na diplomski studij.

 

 

Theme picker