Odjel za arheologiju

Obavijesti

ERASMUS+ PRAKSA - INFO DAN

Cilj događaja je upoznati studente s mogućnostima stručne prakse i usavršavanja u inozemstvu. Studenti će imati priliku upoznati se s procesom prijave na spomenute prakse, kao i iskustva kolega koji su se na to već odvažili.

Radi se o događaju u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju, Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru i ESN-a Zadar.