Odjel za arheologiju

Obavijesti

Nadoknada predavanja iz kolegija Neolitik Bliskog istoka i jugoistočne Europe

U srijedu, 5. 6. 2024. od 8,00 do 9,00 sati u predavaonici 007 održati će se nadoknada predavanja iz navedenog kolegija, za JPD i DPD studente.