Odjel za arheologiju

Obavijesti

Najava: Zadar na jedra, Festival znanosti

Zadar na jedra: plovidba latinskim jedrom u Zadarskom kanalu, 29. travnja 2023.

U 2023. godini jedrenje latinskim i oglavnim jedrom proglašeno je nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske.  Povodom Festivala znanosti, u suradnji s Odjelom za arheologiju, Udruga Kanata obilježava ovo važno priznanje  jedrenjem na tradicijskim drvenim gajetama Babi Majo, Klementini i Rajni. 

Jedrenje će se održati u subotu, 29. travnja 2023. godine, u trajanju od 45 minuta do sat vremena.

Moguće je rezervirati mjesto na tradicijskoj gajeti u jednom od tri termina: 14:00, 15:30 i 17:00.

Godina 2023. proglašena je godinom vještina, a Udruga Kanata promiče umijeće rukovanja prirodnim materijalima i vještinu plovidbe tradicijskim latinskim jedrom. Pridružite se jedrenju prijavom na email: kanataudruga@gmail.com. Rezervaciju svog mjesta potvrdite dolaskom u Fošu pola sata ranije od zakazanog termina, gdje će vas dočekati članovi Udruge Kanata.

*Sudionici mlađi od 18 godina mogu sudjelovati u pratnji punoljetne osobe.