Odjel za arheologiju

Obavijesti

Obavijest o terminima seminarskih radova - izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić-Kučan

Termini seminarskih radova iz kolegija Uvod u antičku arheologiju, Graditeljstvo i urbanizam antičkog Ilirika i Antička religija na jadransko-podunavskom prostoru objavljeni su na sustavu Merlin, te ih studenti mogu tamo i pogledati.