Odjel za arheologiju

Obavijesti

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

utorak 28. ožujka 2017. u 10 sati, studentica Jelena Koprek brani diplomski rad pod nazivom Oprema ranosrednjovjekovnih ratnika u međurječju Save, Dunava i Drave u svijetlu arheoloških izvora. Obrana diplomskog rada bit će pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić – mentor, prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić i dr. sc. Jure Šućur.

srijedu 29. ožujka 2017. u 18 sati, student Sebastian Govorčin brani diplomski rad pod nazivom Metodologija istraživanja i rekonstrukcija helenističkog trgovačkog broda Kyrenia. Obrana diplomskog rada bit će pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Irena Radić Rossi – mentor, doc. dr. sc. Mato Ilkić i doc. dr. sc. Igor Borzić.  

petak 31. ožujka 2017. u 12.00 sati, student Nikola Malnar brani diplomski rad pod nazivom Epigravetijenski nalazi iz pećine Vlakno. Obrana diplomskog rada bit će pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Dario Vujević – mentor, prof. dr. sc. Brunislav Marijanović i doc. dr. sc. Mate Parica.