Odjel za arheologiju

Obavijesti

Poziv na gostujuće predavanje

Doc. dr. sc. Andrej Gaspari s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani održat će 26. i 27. travnja 2022. predavanja na sljedeće teme:

26. travnja 2022., 14:00 sati, A 101

Boats & ships and shipuilding practices of late prehistory and Roman Period on the continental waters / Plovila i brodograditeljske prakse kasne prapovijesti i rimskog doba u kontinentalnim vodama 


26. travnja 2022., 18:00 sati, A 101

Archaeology of the Ljubljanica River / Arheologija rijeke Ljubljanice


27. travnja 2022., 13:00 sati, A 101

Celtic cult practices and emergence of Gallo-Roman temples in Southeastern Alpine area / Kultne prakse kod Kelta i pojava galo-rimskih svetišta u jugoistočnim Alpama