Odjel za arheologiju

Obavijesti

Preporuka Odjela za arheologiju za stipendiju za izvrsnost - poziv studentima

Svi studenti, koji apliciraju za stipendiju za izvrsnost u Natječaju za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima Sveučilišta u Zadru mogu se prijaviti za preporuku Odjela za arheologiju prema uputama kako slijedi:

Studenti druge i treće godine preddiplomskih studija i studenti diplomskih studija Odjela za arheologiju koji se žele prijaviti za dobivanje preporuke Odjela za arheologiju za prijavu za stipendije za izvrsne studente mogu se prijaviti e-mailom na adresu tajnice Odjela najkasnije do srijede, 16. studenoga 2022. 

U prijavi za preporuku (sastavljenoj u Word dokumentu) kratko trebaju napisati koliko imaju bodova prema uvjetima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija i potpora. Poželjno je navesti i dodatne aktivnosti i/ili postignuća u koje je student/ica bili uključeni u prošloj akademskoj godini, a potvrde istog nije potrebno slati u tajništvo.

VAŽNO: Prijavu na natječaj za stipendiju obavljaju sami studenti/ce prema uvjetima natječaja, na način da sve potrebne potvrde i dokumente dostavljaju Sveučilištu u Zadru samostalno.