Odjel za arheologiju

Obavijesti

Rokovi za obrane završnih i diplomskih radova

Od 01. siječnja 2024. godine osim tiskanih diploma i dopunskih isprava Sveučilište u Zadru izdaje digitalne. Kako bismo pravovremeno ispoštovali rokove za njihovo izdavanje (koji su propisani u Pravilniku o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave) novi zakonski rokovi za obrane završnih i diplomskih radova su sljedeći:

Rokovi za obrane diplomskih i završnih radnji

a) Završni rad

  • 7. siječnja – 10. srpnja
  • 1. rujna – 25. rujna

b) Diplomski rad

  • 7. siječnja – 10. srpnja
  • 1. rujna – 31. listopada