Odjel za arheologiju

Obavijesti

Upisi u ljetni semestar 2015./2016. i upisi izbornih kolegija

Upisi u ljetni semestar 2015./2016. i upisi izbornih kolegija

UPISI IZBORNIH KOLEGIJA

         STUDENTI DRUGIH ODJELA IZBORNE KOLEGIJE NA ODJELU ZA ARHEOLOGIJU UPISUJU U TAJNIŠTVU ODJELA ZA ARHEOLOGIJU OD 22. DO 26. VELJAČE 2016. GODINE U UREDOVNO VRIJEME TAJNIŠTVA.

         STUDENTI ODJELA ZA ARHEOLOGIJU IZBORNE KOLEGIJE S MATIČNOG ODJELA UPISUJU U TAJNIŠTVU ODJELA ZA ARHEOLOGIJU OD 22. DO 26. VELJAČE 2016. GODINE U UREDOVNO VRIJEME TAJNIŠTVA. IZBORNE KOLEGIJE S DRUGIH ODJELA STUDENTI ARHEOLOGIJE UPISUJU U TAJNIŠTVU ODJELA KOJI IZVODI IZABRANI KOLEGIJ.

STUDENTI SU OBVEZNI IZBORNE KOLEGIJE ODABRATI PRIJE UPISA U LJETNI SEMESTAR.

 

UPISI U LJETNI SEMESTAR AKAD. GOD. 2015./2016.

 

  • Preddiplomski studij arheologije:

           upisi u ljetni semestar: od 29. veljače do 07. ožujka 2016. u tajništvu Odjela u vremenu od 9,30 do 11,00 i 13,00 do 15,00 sati.           

  • Diplomski studij arheologije

upisi u ljetni semestar: od 08. do 15. ožujka 2016. u tajništvu  Odjela u vremenu od 9,30 do 11,00 i 13,00 do 15,00 sati.       

 

NAVEDENI TERMINI UPISA ODNOSE SE I NA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO POSEBNOM STATUSU (izvanredni /status s).

  • UPISNINA ZA LJETNI SEM. AKAD. GOD. 2015./2016. ZA SVE STUDENTE IZNOSI 100,00 KN:

IBAN: HR53 2330 0031 1001 6324 3

Model: HR00  Poziv na broj primatelja:11906-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Trošak upisa

 

STUDENTI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU:

IBAN: HR53 2330 0031 1001 6324 3

Model: HR00  Poziv na broj primatelja:10100-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Školarina za studij arheologije (redoviti/izvanredni)

 

Studenti su na upis dužni donijeti:

  • Indeks s potpisima za kolegije iz zimskog semestra (svi  studenti),
  • Potvrdu o uplati upisnine za ljetni semestar (svi studenti)
  • Potvrdu o uplati odgovarajućeg iznosa školarine  i potvrdu o uplati upisnine za ljetni semestar (studenti koji plaćaju školarinu)
  • Upisni list (preuzeti u tajništvu)

 

POZIVAJU SE STUDENTI DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH TERMINA BUDUĆI DA JE SUKLADNO ODLUCI STRUČNOG VIJEĆA ODJELA ZA ARHEOLOGIJU OD 28. TRAVNJA 2014. ISKLJUČENA MOGUĆNOST NAKNADNOG UPISA U SEMESTAR KAO I MOGUĆNOST PODNOŠENJA ZAMOLBI ZA NAKNADNI UPIS IZVAN ROKA PREDVIĐENOG ZA UPIS U SEMESTAR AKADEMSKE GODINE, OSIM U SLUČAJEVIMA REGULIRANIM PRAVILNIKOM O STUDIRANJU.