Odjel za arheologiju

Prof. dr. sc. Dražen Maršić


E-mail: drazen.marsic@xnet.hr

CROSBIhttp://bib.irb.hr/lista-radova?autor=205505 

Rođen je 14. kolovoza 1966. godine u Splitu, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1985. godine upisao je studij arheologije i povijesti. Diplomirao je 22. travnja 1991. god. Od 1. rujna 1992. zaposlen je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru u statusu znanstvenog novaka na znanstvenom projektu “Istraživanje antičkog graditeljstva i umjetnosti na istočnom Jadranu”, voditelja akademika N. Cambija, prof. emerit. 22. prosinca 1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio je magistarsku radnju “Antički Epetij”. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 22. svibnja 2002. obranio je disertaciju pod naslovom „Portretne stele na obalnom području rimske provincije Dalmacije“. Dana 27. siječnja 2003. izabran je za docenta, 5. veljače 2009. za izvanrednog profesora, a 13. lipnja 2014. g. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora.

Na preddiplomskom studiju Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru trenutno izvodi nastavu iz predmeta „Egejske civilizacije brončanog doba“, „Arheologija antičke Grčke“ i „Etruščanska civilizacija“. Na diplomskom studiju istoga Odjela izvodi nastavu iz predmeta „Klasična arheologija I“ i „Klasična arheologija II“. Angažiran je i u izvođenju nastave na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Mostaru.

Od 1. rujna 2005. do 15. srpnja 2010. godine obnašao je dužnost ravnatelja Arheološkog muzeja Zadar (80%), izvršavajući sve obveze na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru u punom opsegu (nominalno 20%).

Sudjelovao je kao član stručnog tima ili (su)voditelj na brojnim arheološkim istraživanjima (Cista Velika, Dugopolje, Burnum, Aserija, itd.). Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te kao predavač sudjelovao u radu većeg broja skupova domaćeg i međunarodnog karaktera. Od 2005. do 2010. bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Diadora. Trenutno je član uredništava časopisa Archaeologia Adriatica i Tusculum.


Bibliografija za posljednjih pet godina:

I. Izvorni znanstveni radovi:

 1. Nekoliko bilješki o steli Svetonija Jonija (CIL 3, 6427, 10106), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 38(25)/1999, Zadar 2000, 67-84.
 2. Fragment antičkog reljefa iz Baške Vode, RFFZd, 39(26)/2000, Zadar 2001, 37-48.
 3. Nove aserijatske portretne stele, Asseria, 1, Zadar 2003, 157-183.
 4. Rekompozicija dvodijelne nadgrobne stele iz Arheološkog muzeja u Splitu, RFFZd, 40(27)/2001, Zadar 2003, 65-76.
 5. Antička naselja Pituntium, Neraste i Oneum, Histria Antiqua, 11/2003, Pula 2003, 435-448.
 6. Izgubljeni salonitanski spomenici (I) – portretna stela obitelji Pompeius, Adrias, 11-14/2001-2004, Split 2005, 5-34 (u tisku).

II. Poglavlje u knjizi:

 1. Skulptura, u: Srima – Prižba, Starokršćanske dvojne crkve, Šibenik 2005 (u tisku).
 2. Grobovi, u: Srima – Prižba, Starokršćanske dvojne crkve, Šibenik 2005 (u tisku).
 3. Freske, u: Srima – Prižba, Starokršćanske dvojne crkve, Šibenik 2005 (u tisku).

III. Koautorstvo:

 1. Arheološka zbirka Marka Matijevića u Solinu, katalog izložbe, Solin 2000 (zajedno s M. Matijevićem).


Referentni radovi za pojedine kolegije:

Arheologija antičke Grčke:

 1. Ikonografski tip nimfa sa školjkama, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3.s., 30-31 (1997-1998), str. 103-124 (Zusammenfassung: Der Ikonographische Typ der Nymphe mit der Muschel).

Klasična arheologija istočnog Jadrana I:

 1. Reljef Silvana i nimfi i ulomak predromaničkog zabata iz G. Podstrane, RFFZd, 33(20), Zadar 1994, 109-120 (Summary: The relief of Silvanus and Nymphs and the fragment of the pre-romanesque gable from the St. Anthony and Rochus church in Gornja Podstrana near Split).
 2. Novi nadgrobni natpisi s jugoistočne salonitanske nekropole, RFFZd, 35(22), Zadar 1997, 101-126.
 3. Ikonografski tip nimfa sa školjkama, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3.s., 30-31 (1997-1998), str. 103-124 (Zusammenfassung: Der Ikonographische Typ der Nymphe mit der Muschel).
 4. Nekoliko bilješki o steli Svetonija Jonija (CIL 3, 6427, 10106), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 38(25)/1999, Zadar 2000, 67-84 (Summary: Some remarks on the Stele of Suetonius Ionius (CIL 3, 6427, 10106)).
 5. Fragment antičkog reljefa iz Baške Vode, RFFZd, 39(26)/2000, Zadar 2001, 37-48 (Summary: Fragment of Roman Bas-relief from Baška Voda).
 6. Nove aserijatske portretne stele, Asseria, 1, Zadar 2003, 157-183 (Summary: New Stelae with portraits from Asseria).
 7. Rekompozicija dvodijelne nadgrobne stele iz Arheološkog muzeja u Splitu, RFFZd, 40(27)/2001, Zadar 2003, 65-76 (Summary: Re-composing the Two-part Sepulchral Stele from the Archaeological Museum in Split).
 8. Izgubljeni salonitanski spomenici (I) – portretna stela obitelji Pompeius, Adrias, 11-14/2001-2004, Split 2005, 5-34.

Klasična arheologija istočnog Jadrana II:

 1. Reljef Silvana i nimfi i ulomak predromaničkog zabata iz G. Podstrane, RFFZd, 33(20), Zadar 1994, 109-120 (Summary: The relief of Silvanus and Nymphs and the fragment of the pre-romanesque gable from the St. Anthony and Rochus church in Gornja Podstrana near Split).
 2. Novi nadgrobni natpisi s jugoistočne salonitanske nekropole, RFFZd, 35(22), Zadar 1997, 101-126.
 3. Ikonografski tip nimfa sa školjkama, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3.s., 30-31 (1997-1998), str. 103-124 (Zusammenfassung: Der Ikonographische Typ der Nymphe mit der Muschel).
 4. Nekoliko bilješki o steli Svetonija Jonija (CIL 3, 6427, 10106), RFFZd, 38(25)/1999, Zadar 2000, 67-84 (Summary: Some remarks on the Stele of Suetonius Ionius (CIL 3, 6427, 10106)).
 5. Fragment antičkog reljefa iz Baške Vode, RFFZd, 39(26)/2000, Zadar 2001, 37-48 (Summary: Fragment of Roman Bas-relief from Baška Voda).
 6. Nove aserijatske portretne stele, Asseria, 1, Zadar 2003, 157-183 (Summary: New Stelae with portraits from Asseria).
 7. Rekompozicija dvodijelne nadgrobne stele iz Arheološkog muzeja u Splitu, RFFZd, 40(27)/2001, Zadar 2003, 65-76 (Summary: Re-composing the Two-part Sepulchral Stele from the Archaeological Museum in Split).
 8. Izgubljeni salonitanski spomenici (I) - portretna stela obitelji Pompeius, Adrias, 11-14/2001-2004, Split 2005, 5-34.