Odjel za arheologiju

doc. dr. sc. Igor Borzić


E-mail: igorborzic@net.hr

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=270825

 

Igor Borzić rođen je 24. rujna 1979. godine u Splitu gdje završava osnovnu i srednju školu. Godine 1997. upisuje studij Geografije i Arheologije na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu, na kojem 2003. g. stječe zvanje profesora geografije i diplomiranog arheologa. Diplomirao je na Odjelu za arheologiju s temom „Plovidba zaljevom Vele Luke od prapovijesti do kasne antike“. Godine 2004. zapošljava se na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru kao znanstveni novak na projektu akademika Nenada Cambija „Istraživanje antičke i starokršćanske kulture na istočnoj obali Jadrana“. Godine 2005. upisuje poslijediplomski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ na Sveučilištu u Zadru, na kojem 2007. godine brani magistarski rad s naslovom „Otok Korčula – primjer romanizacije dalmatinskog otoka“.

Od 1. travnja 2008. g. prelazi na mjesto Asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologije, grana antička arheologija, na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru, a na spomenutom projektu ostaje u statusu suradnika. Doktorirao je godine 2011. s temom „Keramički nalazi s arheološkog lokaliteta Burnum-Amfiteatar“. Iste godine izabran je u zvanje višeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologije, grana antička arheologija, na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Godine 2012. izabran je za docenta na istom Odjelu.

Od 2006. godine sudjeluje u nastavnim aktivnostima Odjela za arheologiju držeći seminare iz kolegija „Antička arheologija Apeninskog poluotoka“ i „Arheologija antičke Grčke“, a od 2009. g. i „Klasična arheologija istočnog Jadrana I“ te „Klasična arheologija istočnog Jadrana II“. Kao samostalni predavač na prediplomskog studiju drži kolegije „Grci u antičkom Iliriku“, „Arheologija rimske Italije“, a na Diplomskom studiju „Grčko-helenistička keramika na istočnom Jadranu“ i „Keramika u rimskoj Dalmaciji“. Od 2014. g. sudjeluje kao nastavnik u Poslijediplomskom studiju „Arheologija istočnog Jadrana“ na kojem drži predavanja iz kolegija „Keramičko stolno posuđe u rimskoj Dalmaciji“, „Antička skladišno- transporta keramika u Dalamciji“, „Antička arheologija srednje i južnodalmatinskog otočja I - Principi naseljenosti“i „Antička arheologija srednje i južnodalmatinskog otočja II – arheološki pokazatelji gospodarskog potencijala“. Bio je član nekoliko povjerenstava za obranu sinopsisa doktorskih radnji te samih doktorskih radnji, a trenutačno je mentor na izradi triju doktorskih radnji.

 

S predavanjima i plakatima sudjeluje na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te je autor više znanstvenih radova u knjigama, časopisima i zbornicima skupova s temama iz antičke arheologije Dalmacije.


 

Bibliografija:

 

I. Borzić

 

2004

Crkva Svetog Križa arheološka istraživanja 2004. godine, u: Zbornik radova Blato do kraja 18. stoljeća, sv. 2. / T. Šeparović (ur.), Blato, 2004., str. 119-138.

 

I. Borzić

 

2006

Arheološke značajke na području Kistanja amfiteatar u Burnumu, u: X. kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva (Šibenik, 14-17. lipanj 2006), Vodič za ekskurziju, Šibenik, 25-27.

 

I. Borzić

 

2007

Amfore s gradine Kopila ponad Blatskog polja na otoku Korčuli, u: Histria antiqua 15, Časopis Međunarodnog istrazivačkog centra za arheologiju, Pula, 2007., str. 341-352

 

I. Borzić

 

2007

Geografski položaj Burnuma na razmeđi liburnskog i delmatskog područja, u: Zbornik radova Rijeka Krka i Nacionalni park "Krka". Prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak (Šibenik 05-08.10. 2005.) / D. Marguš (ur.), Šibenik, 2007., str. 163-179.

I. Borzić

I. Jadrić

2007

Novi     prilozi      arheološkoj      topografiji     Dugopoljskoga     kraja,     u:

Archaeologica Adriatica 1, Zadar, 2007., str. 145-173.

 

 

I. Borzić

 

 

2008

Archaeological site Burnum Perspectives of research within protected natural landscape, u: ARCHAIA - Case Studies on Research Planning, Characterisation, Conservation and Management of Archaeological Sites (ed. N. Marchetti I. Thuesen), Oxford, Archaeopress, 2008., str. 401- 407.

 

I. Borzić

 

2009

Uvala Gradina na otoku Korčuli u svjetlu podmorskih arheoloških nalaza, u: Jurišićev zbornik. Zbornik radova posvećenih uspomeni na Marija Jurišića / L. Bekić (ur.), Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 2009., str. 82-97.

I. Borzić

2009

Ennion čaše iz Burnuma, u: Archaeologica Adriatica 2/1, Zadar, 2009., str. 91-101.

 

I. Borzić

 

2010

Značajke naseljenosti otoka Korčule u antičko doba, u: Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 26, Split, 2010., str. 27-42.

 

I. Borzić

 

2011

Sarius šalice iz Burnuma, u: Rimske keramičarske i staklarske radionice, Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru, Crikvenica, 23.-24. listopad 2008. Zbornik radova (ur. G. Lipovac Vrkljan, I. Radić Rossi, B. Šiljeg), Crikvenica, 2011., str. 279-290.

I. Borzić

2011

Čaša Aristeasa Cipranina iz Burna, u: Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 104, Split, 2011., str. 79-91.

I. Borzić

2012

Hispanski garum na burnumskom stolu, u:  Archaeologica Adriatica 5, Zadar, 2012, str. 65-88.

I. Borzić

et alli

2012

Tragovi  Eniona  i  Aristeja  u  rimskoj  provinciji  Dalmaciji,  u:  Katalog

izložbe, Arheološki muzej u Splitu, Split, 2012.

I. Borzić

I. Jadrić-

2013

Staklo puhano u kalup iz Burnuma, u: Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference: Weapons and Military Equipment in a

Kučan

 

Funerary Context (XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, 24th - 27th May, 2010) / Sanader, M.; Rendić-Miočević, A.; Tončinić, D.; Radman-Livaja, I. (ur.), Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2013., str. 517-522.

 

I. Borzić

I. Jadrić- Kučan

 

 

2013

Opskrba hranom u rimskom legijskom logoru u Burnumu - analiza amfora, u: Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference: Weapons and Military Equipment in a Funerary Context (XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, 24th - 27th May, 2010) / Sanader,M.; Rendić-Miočević, A.; Tončinić, D.; Radman-Livaja, I. (ur.). Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2013., str. 523-535.

 

I. Borzić C.Meyer- Freuler

 

 

2013

Die Keramik der 11 Legion an anderen Stationierungsorten; Die Keramik der 11 Legion in Burnum ein Vergleich, u: Am Südtor von Vindonissa, Die steinbauten der Grabung Windisch-Spilmm, annWiese 2003-2006 (V.003.1) im Süden des Legionslagers (eds. J. Trumm M. Flück), Brugg, 2013., str. 369-379.

 

I. Borzić

 

2013

Podstrana i karakteristike njezinog kulturnog pejzaža i geografije u antici, u: Zbornik radova Lucius Artorius Castus, čimbenik u stvaranju mita o kralju Arturu i Podstrana u antici (Podstrana, 31.3 1. 4. 2012.), Split Podstrana 2013, str. 1-40.

 

I. Borzić

 

2013

Antika, u: Arheološka istraživanja okoliša crkve sv. Križa u Ninu. Katalog izložbe povodom 50. obljetnice Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Uglešić, A. (ur.), Katalog izložbe, Nin, 2013, str. 27-58.

I. Borzić

et alli

2014

Arheološka zbirka Burnum, JU Krka, Šibenik, 2014.

 

I. Borzić

 

2014

Radionički pečati na italskoj tera sigilati iz Burnuma, u: Archaeologica Adriatica 7/1, Zadar, 2014, str. 133-150.

 

I. Borzić

 

2014

Keramičko kuhinjsko posuđe XI. legija s lokaliteta Burnum-Amfiteatar, u: Zbornik radova „Rimske keramičarske i staklarske radionice , proizvodnja i trgovina na jadranskom području, vol. 2, Crikvenica, 2014, str. 287-300.

I. Borzić

2014

Rimske luke morske i riječne i pomorstvo na Jadranu, Klasični Rim na

tlu Hrvatske, Katalog izložbe, Zagreb, 2014, str. 53-56.

I. Borzić

2014

Geografske karakteristike i naseljavanje Zapadnog Ilirika, Klasični Rim na

tlu Hrvatske, Katalog izložbe, Zagreb, 2014, str. 37-40.

I. Borzić M.Čelhar

2016

Gradina u Zemuniku nalazi željeznog i rimskog doba, Zbornik radova Općina Zemunik, Zadar, 2016., str. 68-117.

I. Borzić

D. Radić

 

2017

Excavation of the necroplis of the Kopila hillfort near Blato on the island

of Korčula, Illyrica Antiqua 2, Zagreb, 2017, str. 105-120.

I. Borzić et alii

2017

Grad mrtvih nad poljem života. Nekropola gradinskog naselja KOpila na otoku KOrčuli, Zadar, 2017.

 

 

I. Borzić

 

All roads lead to legion. The provenance of pottery finds from early imperial legion camp in Burnum (Croatia), Zbornik radova «The century of the brave: archaeology of the Roman conquest and the indigenous resistance in Illyricum during the time of Augustus and his heirs», Zagreb (prihvaćeno za tisak).

I. Borzić

M.

Parica

 

Island of Korčula, importer and exporter of stone in Antiquity, Proceedings of the International scientific conference ASMOSIA XI, Split (prihvaćeno za tisak).

I. Borzić

I. Ožanić Roguljić

 

Hispanic products in Dalmatia and Croatian part of Roman Pannonia, Proceedings of the 30th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores “New Perspectives on Roman Pottery: Regional Patterns in a Global Empire” Lisbon, Portugal, 25th September 2nd October 2016, Lisbon

 

 

(prihvaćeno za tisak).

 

Sudjelovanje s referatima i plakatima na znanstvenim skupovima:

I. Borzić

2004

„Crkva Svetog Križa, istraživanja 2004. godine“, Znanstveni skup Blato do

kraja 18. stoljeća, Blato, 3. kolovoz 2004.

I. Borzić

2005

„Geografski položaj Burnuma na razmeđi Liburna i Delmata, Znanstveni skup Rijeka Krka i NP „Krka“, Šibenik, 5.-8. listopad 2005.

 

I. Borzić

 

2006

„Amfore s gradine Kopila ponad Blatskog polja na otoku Korčuli“, Vinogradarstvo i maslinarstvo od prapovijesti do srednjeg vijeka, Pula, 20.-25. studeni 2006.

 

I. Borzić

 

2007

„Christianisation of the island of Korčula“, 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologist, 18th 23rd September 2007, Zadar.

 

I. Borzić

 

2008

„Archaeological site Burnum Perspectives of research within protected natural landscape“, ARCHAIA: Case Studies on Research Planning, Characterization, Conservation and Management of Archaeological Sites, Bologna, 15th – 1th May 2008.

 

I. Borzić

 

2008

„Sarius čaše iz Burnuma“, I. međunarodni arheološki kolokvij „Rimske keramičarske i staklarske radionice, Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru“, Crikvenica, 23.-24. listopad 2008.

 

I. Borzić

 

2009

„Značajke naseljenosti otoka Korčule u antičko doba“, Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu, Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva, Vis, 13.-16. listopad 2009.

I. Borzić

I. Jadrić- Kučan

 

2010

Plakat: „Roman military food supply in Burnum amphora case study“, ROMEC 2010 - XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, 24th – 27th May 2010.

I. Borzić

I. Jadrić- Kučan

 

2010

Plakat: „Roman relief mould blown glass from Burnum“, ROMEC 2010 - XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, 24th 27th May 2010.

I.Borzić, et alli

2010

Plakat: „Topography of Burnum“, ROMEC 2010 - XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, 24th – 27th May 2010.

 

I. Borzić

 

2011

„Keramičko kuhinjsko posuđe XI. legije s lokaliteta Burnum-Amfiteatar“,

II. međunarodni arheološki kolokvij „Rimske keramičarske i staklarske radionice, Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru“, Crikvenica, 28.-29. listopad 2011.

 

I. Borzić

 

2012

„Podstrana i karakteristike njezinog kulturnog pejzaža i geografije u antici“, Međunarodni znanstveni skup: Lucius Artorius Castus, čimbenik u stvaranju mita o kralju Arturu i Podstrana u antici (Podstrana, 31.ožujka

1. travnja 2012.).

 

I. Borzić

D. Radić

 

2013

„Istraživanja  nekropole  gradinskog  naselja  Kopila  kod  Blata  na  otoku Korčuli   –   preliminarni   rezultati“,   Međunarodni   znanstveni   kongres

„Illyrica Antiqua in honorem Duje Rendić Miočević (Šibenik, 12. -15. 09. 2013.).

I. Borzić

A.

Eterović Borzić

 

2013

„Stakleni nalazi s gradine Kopila na otoku Korčuli“, Međunarodni znanstveni kongres „Život sa staklom od prapovijesti do srednjeg vijeka“, (Pula Zadar, 2013.).

I. Borzić

2014

„Radionički  žigovi  na  tera  sigilati  iz  Burnuma“,  Znanstveni  kongres povodom 50. godina Odjela za arheologiju, (Zadar, 2014.)

I. Borzić

2014

„All roads lead to the legions - Provenance of ceramic finds from early

 

 

Imperial legionary camp at Burnum (Croatia)“, Međunarodni znanstveni skup The century of the brave: archaeology of the Roman conquest and the indigenous resistance in Illyricum during the time of Augustus and his heirs, (Zagreb, 22. – 26. rujna 2014.).

 

I. Borzić

 

2014

Poster: „Octavian and the island of Korčula (App. Illyr. 16)“, Međunarodni znanstveni skup The century of the brave: archaeology of the Roman conquest and the indigenous resistance in Illyricum during the time of Augustus and his heirs, (Zagreb, 22. – 26. rujna 2014.).

 

I. Borzić

 

2014

„Dressel 6B amfore u Dalmaciji“, Međunarodni znanstveni skup „Rimske keramičarske i staklarske radionice , proizvodnja i trgovina na jadranskom području, (Crikvenica, 4.-5. 11. 2014.).

I. Borzić

M.

Parica

 

2015

Poster: „Island of Korčula importer and exporter of stone in Antiquity“, Međunarodni znanstveni kongres ASMOSIA XI, (Split, 18. 25. svibnja 2015.).

 

I. Borzić

 

2015

„Keramički svjedoci života u legijskom logoru Burnum“, Znanstveni skup“Vizija i izazovi upravljanja zaštićenim područjima prirode republike Hrvatske: aktivna zaštita i održivi razvitak u NP Krka, (Šibenik, 28.09. 3.10.2015.).

I. Borzić

2016

„Korint B amfore na gradinskim naseljima istočne obale Jadrana“, Okrugli

stol „Adriamphorae“ (Zagreb, 21. 04. 2016.).

I. Borzić

2016

Poster:  „Late  Antiquity  on  western  part  of  the  island  of  Korčula“,

Međunarodni znanstveni skup “TRADE 2016“, (Zadar, 11.-13. 02. 2016.).

I. Borzić

2017.

Ceramica ellenistica dalla necropoli del castelliere di Kopila (isola di Korčula, Croazia), Međunarodni znanstveni skup 3rd IARPotHP Conference: exploring the neighborhood: The role of ceramics in understanding place in the hellensitic world” (Kaštela, 1.-4. svibnja 2017)

 

I. Borzić – D.Radić

2017

On the crossroads from prehistory to Antiquity – the island of Korčula from 4th to 1st century BC, Roma ed il mondo Adriatico (MAcceratta, 18.-20. 5. 2017.)

 

M. Pešić I. Borzić

 

2017

Late Roman fine wares from northern Dalmatia, Production and Distribution of Fine Wares in the Adriatic Region from 3rd to 7th century (Workshop, Munich - May 6th 2017)