Odjel za arheologiju

izv. prof. dr. sc. Irena Radić Rossi

E-mailirradic@unizd.hr

CROSBIhttp://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278931 


Konzultacije: 

Utorak: 15:00 - 17:00 h

Srijeda: 10:00 - 12:00 h


Irena Radić Rossi rođena je u Zagrebu, 7. listopada 1964. godine, gdje je stekla osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1983. upisala je studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija aktivno je sudjelovala u terenskim istraživanjima širom Hrvatske. Prvu ronilačku kategoriju stekla je 1986. godine, čime joj je omogućeno i sudjelovanje i u podmorskim arheološkim istraživanjima. Za diplomski rad pod nazivom Kompjutorska obrada latinskih natpisa (mentor: Marina Šarić-Šegvić) nagrađena je Prvomajskom nagradom rektora Sveučilišta. Godine 1988. zaposlila se u Odjelu za arheologiju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, na poslovima podvodne arheologije. Spomenuti Odjel postao je 1990. godine sastavnim dijelom Ministarstva prosvjete i kulture RH; od 1994. nalazio se u Državnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine; od 1997. postao je sastavnim dijelom Ministarstva kulture RH, a od 2004. Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Godine 1993. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je magistarski rad na temu Amfore tipa Lamboglia 2 i Dressel 6a na istočnoj obali Jadrana u svjetlu podmorskih nalaza (mentor: prof. dr. sc. Nenad Cambi). Godine 2004. stekla je zvanje konzervatora-savjetnika, a godine 2011. na Sveučilištu u Zadru obranila je doktorski rad na temu Problematika prapovijesnih i antičkih arheoloških nalazišta u hrvatskom podmorju.

Od 1. rujna 2009. godine zaposlena je u zvanju asistenta na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru, a u travnju 2012. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na istom Odjelu. Nositelj je kolegija Uvod u arheologiju, Uvod u podvodnu arheologiju i Muzeologija na preddiplomskom studiju, te četiri kolegija na temu podmorske arheologije i arheologije broda na diplomskom studiju. Od 2013. godine nositelj je kolegija s pomorskom tematikom u okviru poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana.

Baveći se istraživanjem i zaštitom podvodne arheološke baštine sudjelovala je u brojnim rekognosciranjima i zaštitnim istraživanjima u moru i u unutrašnjim vodama, uz kraće prekide 1991., 1994, 1996. i 1999. godine, uzrokovane korištenjem porodiljskog dopusta. Tijekom posljednjih deset godina samostalno vodi  projekte istraživanja i zaštite arheološke baštine u hrvatskom podmorju i priobalju.

Kao pridruženi istraživač francuske institucije Centre Camille Jullian (CNRS – Université Aix-Marseille, UMR 6573, Aix-en-Provence), godine 2007. pokrenula je međunarodni istraživački projekt u području arheologije broda, na temu Brodovi i plovidba u rimskoj provinciji Dalmaciji. Dvogodišnje projektne aktivnosti odvijale su se na nalazištu kasnoantičkog brodoloma u podmorju Pakoštana, a godine 2009. projekt se nastavio realizirati na kompleksnom nalazištu u uvali Caski na otoku Pagu.

Godine 2008. u suradnji sa Sveučilištem Ca' Foscari u Veneciji pokrenula je međunarodni projekt pod nazivom Ars Nautica – Obrazovni program u području arheologije i povijesti pomorstva; 16. i 17. stoljeće, koji je financijski podržao UNESCO Participation Programme 2008-2009 i 2010-2011. U okviru rezultata spomenutog projekta, godine 2011. u suradnji sa Sveučilištem Texas A&M (College Station, SAD) i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, obnovila je istraživanje post-srednjovjekovnog brodoloma kod otočića Gnalića i pokrenula interdisciplinarni projekt pod nazivom Brodolom kod Gnallića – Ogledalo renesansne Europe.

Putem predavanja i postera aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, promičući istraživanje, zaštitu i očuvanje hrvatske pomorske baštine iz svih vremenskih razdoblja. 

 

Radovi objavljeni u posljednjih pet godina:

I. Autorske i uredničke knjige:

Radić Rossi, Irena. Staklena Odiseja; Staklo u opremi i teretu broda / Glass Odissey ; Glass in the Ship's Equipment and Cargo. Zadar : Muzej antičkog stakla, 2012.

Rimske keramičarske i staklarske radionice ; Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru/ Zbornik I. Međunarodnog arheološkog kolokvija Crikvenica, 23.-24. listopada 2008. / Lipovac Vrkljan, Goranka; Radić Rossi, Irena; Šiljeg, Bartul (ur.). Crikvenica : Institut za arheologiju, Grad Crikvenica, Muzej grada Crikvenice, 2011.

Proceedings of the 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Session : Underwater Archaeology / Radić Rossi, Irena; Gaspari, Andrej; Pydyn, Andzej (ur.). Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2008 (zbornik).

 

II. Poglavlja u knjigama:

Radić Rossi, Irena; Bondioli, Mauro; Nicolardi, Mariangela; Brusić, Zdenko; Čoralić, Lovorka; Vieira de Castro, Filipe. Brodolom kod Gnalića - ogledalo renesansne Europe. The Shipwreck of Gnalić - Mirror of Renaissance Europe // Gnalić. Blago potonulog broda iz 16. stoljeća. Izbor iz zbirke "Teret potopljenog broda iz 16. stoljeća" Zavičajnog muzeja Biograd na Moru / Filep, Ana, Jurdana, Ela, Pandžič, Ankica (ur.). Zagreb : Hrvatski povijesni muzej, 2013. Str. 65-95.

Radić Rossi, Irena; Fabijanić, Tomislav. Arheološka baština Kornata // Toponimija kornatskog otočja / Skračić, Vladimir (ur.). Zadar : Sveučilište u Zadru, 2013. Str. 67-98.

Radić Rossi, Irena. Il relitto di Koločep, Croazia // L'avventura del vetro dal Rinascimento al Novecento tra Venezia e mondi lontani, catalogo della mostra. Trento : Museo Castello del Buoncosiglio, 2010.. Str. 111-115.

Radić Rossi, Irena. Plovidba Jadranom u grčko doba // Antički Grci na tlu Hrvatske / Poklečki Stošić, Jasminka (ur.). Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2010. Str. 91-101.

Radić Rossi, Irena. Antički vodovod u Novalji – Talijanova buža; Podvodna arheologija i turizam;  Bašćansko podmorje // Arheologija i turizam u Hrvatskoj / Archaeology & tourism in Croatia / Mihelić, Sanjin (ur.). Zagreb : Arheološki muzej Zagreb, 2009. Str. 158-167; 456-499; 602-603.

Radić Rossi, Irena; Zmaić, Jasna. Case study: Novalja // Arheologija i turizam u Hrvatskoj / Archaeology and tourism in Croatia / Mihelić, Sanjin (ur.). Zagreb : Arheološki muzej Zagreb, 2009. Str. 542-563.

 

III. Radovi objavljen u CC časopisu:

Florido, Erica; Auriemma, Rita; Faivre, Sanja; Radić Rossi, Irena; Antonioli, Fabrizio; Furlani, Stefano; Spada, Giorgio. Istrian and Dalmatian fishtanks as sea level markers. // Quaternary international. 232 (2011), 1/2; 105-113.

Radić Rossi, Irena. Underwater Cultural Heritage and Maritime Archaeology in Croatia: An Overview. // European Journal of Archaeology. 15 (2) (2012) ; 285-308.

 

IV. Ostali radovi (izbor):

Radić Rossi, Irena. Podvodna/podmorska arheologija, arheologija pomorstva i arheologija broda: razmatranje terminoloških pitanja // Archaeolgia Adriatica. 6 (2012) ; 207-230.

Boetto, Giulia; Radić Rossi, Irena; Marlier, Sabrina; Brusić, Zdenko. L’epave de Pakoštane, Croatie (fin IVe – debut Ve siecle apr. j.-c.). // Archaeonautica. 17 (2012); 105-151.

Boetto, Giulia; Radić Rossi, Irena. Šivani brod u uvali Caski na otoku Pagu: Rezultati istraživačke kampanje 2011.. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 21 (2012) ; 609-622.

Radić Rossi, Irena. Brodski tereti krovne opeke i proizvodi radionice Seksta Metilija Maksima u jadranskom podmorju // Rimske keramičarske i staklarske radionice ; Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Crikvenica : Institut za arheologiju, Grad Crikvenica, Muzej grada Crikvenice, 2011. 19-30.

Radić Rossi, Irena; Boetto, Giulia. Šivani brod u uvali Caski na Pagu – Istraživačka kampanja 2010.. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 20 (2011) ; 250-255.

Radić Rossi, Irena; Boetto, Giulia. Arheologija broda i plovidbe: Šivani brod u uvali Caski na Pagu – Istraživačka kampanja 2009.. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 19 (2010); 299-304.

Radić Rossi, Irena; Liphschitz, Nili. Analiza drvene građe srednjovjekovnih brodica iz Nina. // Archeolgia Adriatica. 4 (2010) ; 257-270.

Radić Rossi, Irena. Armed ships of the Post-Medieval Period in Croatia // Proceedings of the International Symposium 'Ships and guns. The sea ordnance in Venice and in Europe between 15th and 17th century, Venice 11-12 December 2008 / Beltrame, Carlo (ur.). Oxford : Oxbow, 2010. 64-72.

Radić Rossi, Irena. Arheološka baština u podmorju Kaštelanskog zaljeva. // Archaeologia Adriatica. 2 (2009) , 2; 489-506.

Radić Rossi, Irena. Il fenomeno dei dolia forati lungo il litorale croato // Olio e pesce in epoca romana: Produzione e commercio nelle regioni dell'alto Adriatico - Atti del Congresso / Pesavento Mattioli S., Carre M.-B. (ur.). Padova : Edizioni Quasar, 2009. 121-132.

Radić Rossi, Irena. Il vetro grezzo e le altre materie prime del relitto romano di Mljet (Meleda), Croazia // Intorno all'Adriatico. Atti delle XIII Giornate Nazionali di Studio (Trieste - Piran/Pirano, 30-31 maggio 2009), [Quaderni friulani di archeologia XIX] / Buora, M. ; Lazar, I. (ur.). Udine : Societa friulana di archeologia, 2009. 141-151.

Radić Rossi, Irena. Dugouts of Croatia // Between the Seas. Transfer and Exchange in Nautical Technology. Proceedings of the 11th International Symposium on Boat and Ship Archaeology (ISBSA 11), Bochius, Ronald (ur.). Mainz : Verlag des Romisch-Germanischen Zentralmuseums, 2009. 133-145.

Radić Rossi, Irena. Razvitak i postignuća podvodne arheologije u Hrvatskoj // Hrvatska arheologija u XX. stoljeću / Balen, Jacqueline ; Čečuk, Božidar (ur.). Zagreb : Matica hrvatska, 2009. 91-134.

Radić Rossi, Irena; Zmaić, Jasna. Podzemni antički vodovod u Novalji na otoku Pagu. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 18.2 (2009) ; 147-166.