Odjel za arheologiju

Maja Grgurić Srzentić, mag. archeol.

E-mail: mgrguric1@unizd.hr

CroRIS: https://www.croris.hr/osobe/profil/35688

Google Znalac: https://scholar.google.com/citations?user=ZBDRiZIAAAAJ&hl=hr 

Rođena 1984. godine u Varaždinu gdje završava osnovnu i srednju školu. 2002. godine upisuje studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje 2008. godine stječe titulu diplomiranog arheologa. Tijekom studija zanima se za smjer zooarheologije te na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu uči osnove anatomije. Znanje usavršava na Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU-a pod vodstvom dr. Preston Miraclea i dr. Siniše Radovića. Godine 2009. zaposlena je kao kustos pripravnik na određeno u Gradskom muzeju Vinkovci gdje radi do 2010. godine te nakon stručnog ispita stječe muzejsko zvanje kustosa. Od 2011. godine radi u tvrtki Vektra d.o.o. gdje stječe znanje o 3D laserskim metodama snimanja u svrhu očuvanja kulturne baštine te izrađuje CAD nacrtnu dokumentaciju arhitektonskih snimaka postojećeg stanja. Od 2015. godine zaposlena je na određeno u Arheološkom muzeju u Zagrebu gdje obavlja poslove snimanja i crtanja na arheološkim terenima te obrađuje životinjski osteološki materijal. Od 2016. godine zaposlena je na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru kao arheolog dokumentarist. 2017. godine sudjeluje na stručnom usavršavanju u organizaciji CIPA Heritage Documentation gdje usavršava znanje 3D laserskog i fotogrametrijskog snimanja u svrhu očuvanja kulturne baštine.
Tijekom i nakon studija sudjeluje na brojnim arheološkim istraživanjima, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu: Dvor knezova Iločkih – Ilok, , Njivice – Kruševica, pećina Zemunica – Bisko, Kaznica-Rutak – Đakovo, Brezje – Varaždin, Krnjice-Jelanje – Đakovo, Volarska Glavica – Kaptol, Gradci – Kaptol, Mrkopolje – Velika Gorica, Buzin – Zagreb, Marlera I – južna Istra, južna nekropola Cibala – Vinkovci, Cukavec II – Varaždinbreg, Crkva Presvetog Trojstva – Visoko, Župna crkva sv. Martina – Donja Voća, Prolaz cara Augusta – Zadar, Jauhov Salaš – Novi Čeminac, Igralište – Crikvenica, Gradina – Viškovci, Caune de l'Arago – Francuska, Cueva del Miron – Španjolska. Od 2009. do 2015. godine voditelj je ili zamjenik voditelja više arheoloških istraživanja i nadzora.