Odjel za arheologiju

izv. prof. Mate Parica

E-mail: mparica@unizd.hr

CroRIS: https://www.croris.hr/osobe/profil/27748

Google Znalac:  https://scholar.google.com/citations?user=01zngEMAAAAJ&hl=hr

Rođen je 27. ožujka 1980. godine u Zadru, gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 2006. na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru stječe zvanje diplomiranog arheologa i profesora povijesti. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu godine 2014. stječe titulu doktora znanosti (tema: Arheološki tragovi kamenarstva u Dalmaciji od prapovijesti do kraja srednjeg vijeka).
Od 2007. zaposlen je na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru na kojem danas u zvanju izvanrednog profesora drži nastavu na svim razinama studija arheologije (kolegiji: Društveni i religijski simboli jadranskog svijeta u brončano doba, Lučke instalacije i priobalne konstrukcije, Brončano doba Europe, Bronačno doba na Jadranu).

Radio je na nizu podvodnih (Pakoštane – luka, kasnoantički brod, Pakoštane – solana, Resnik – helenistička luka, Resnik – zaštitna istraživanja, Jablanac – pristanište, Vranjic, Trogir – Kopilice, Kaštel-Sućurac – Trstenik, Caska, Novalja – Luka, Silba – Pocukmarak) te kopnenih arheoloških istraživanja (Podvršje – Glavčine, Starigrad, Dračevac – Crno vrilo, Nadin – tumul, Sv. Nikola, Cvijina gradina, Rodaljice, Zadar – Jazine/Lignum, Pakoštane – Crkvina i dr.). Autor je jedne monografije i većeg broja znanstvenih i stručnih radova.