Odjel za arheologiju

Doc. dr. sc. Mato Ilkić


E-mail: milkic@unizd.hr 

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=233416 

Rođen sam u Vukovaru 15. kolovoza 1962. U Sotinu sam završio osnovnu, a u Vukovaru srednju školu. Na početku Domovinskog rata sudjelovao sam kao dragovoljac u obrani istočne Hrvatske. Diplomirao sam 25. travnja 1994. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 1. srpnja 1995. počeo sam raditi kao znanstveni novak. Pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske zaveden sam u upisnik znanstvenika s matičnim brojem 233416. Sudjelovao sam u nizu arheoloških projekata. Trenutačno sam suradnik na projektu "Roman Economy in Dalmatia: production, distribution and demand in the light of pottery workshops", RED, (IP-11-2013-3973). Magistarski rad pod nazivom Hrvatsko Podunavlje u željeznom razdoblju - posljednje tisućljeće prije Krista obranio sam 2. veljače 2000. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Disertaciju Cornacum – sotinski prostor i njegovo mjesto u organizaciji južnog dijela provincije Panonije obranio sam 28. travnja 2004. na Sveučilištu u Zadru. Trenutačno sam zaposlen kao docent na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru, gdje sam nositelj niza kolegija na svim razinama studija. Također, na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru držao sam dva kolegija, i to u akademskim godinama od 2007./2008. do 2015./2016. U razdoblju od 1995. do 2000. radio sam honorarno novinarski posao, i to na HTV-u, Studio Zadar. Autor sam nešto više od 1500 televizijskih reportaža, od kojih je njih oko 200 posvećeno različitim temama iz arheologije, povijesti i povijesti umjetnosti. Sudjelovao sam na mnogobrojnim sustavnim i zaštitnim kopnenim te podvodnim arheološkim istraživanjima. Održao sam deset javnih predavanja na temu arheologije i numizmatike. Na domaćim i međunarodnim arheološkim kongresima sudjelovao sam s 48 predavanja. Autor/koautor sam 67 znanstvena i stručna rada iz područja arheologije i numizmatike. Također, koautor sam pet arheoloških i numizmatičkih izložbi. 

 Znanstveni skupovi 

 Bibliografija:

M. Ilkić

Sotinsko arheološko blago, Glasnik, hrvatski politički tjednik, br. 78, Zagreb 25. listopada 1991., str. 45.

A. Batović, N. Klarin, M. Ilkić

Kazalo, u: M. Suić, Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske, Zadar, 1996., str. 849-927.

M. Ilkić

Hrvatsko Podunavlje u željeznom razdoblju – posljednje tisućljeće prije Krista, Zadar, 1999. (Magisterij).

M. Ilkić

Cornacum – sotinski prostor i njegovo mjesto u organizaciji južnog dijela provincije Panonije, Zadar, 2003. (Disertacija).

M. Ilkić

Pečati na antičkim opekama i krovnim crepovima iz Sotina (Cornacum), Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 38, Zagreb, 2006., str. 19-54.

M. Ilkić

Antičke plombe iz Sotina (Cornacum), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 48, Zagreb-Zadar, 2006., str. 57-80.

M. Ilkić

Terakote kasnog brončanog i starijeg željeznog razdoblja iz Sotina, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 23, Zagreb, 2006., str. 53-66.

M. Ilkić

Rimski novac s područja Novalje, Novalja-Zadar, 2007.

M. Ilkić

Nalazi seobe naroda i ranog srednjeg vijeka iz Sotina, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 24, Zagreb, 2007., str. 277-288.

M. Ilkić, M. Čelhar

Dvije rijetke vrste rimskog carskog novca s područja antičke Liburnije, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 40, Zagreb, 2007., str. 333-338.

M. Ilkić, M. Meštrov

Nalazi rimskog novca iz Pakoštana, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 40, Zagreb, 2007., str. 338-346.

M. Ilkić, I. Ćurković

Prilog poznavanju spona s korpusom u obliku slova S, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 101, Split, 2008., str. 221-231.

M. Ilkić

Rimski Cornacum u svjetlu numizmatičkih nalaza / Roman Cornacum in the Light of the Numismatic Evidence, Proceedings of the 5th International Numismatic Congress in Croatia, Rijeka, 2008., str. 51-75.

M. Čelhar, S. Gluščević, M. Ilkić

Numizmatički nalazi iz antičke nekropole na području Trgovinskog centra Relja u Zadru, Diadora, 22, Zadar 2008., str. 7-68.

M. Ilkić

Arheološki tragovi turnirskih igara rimske vojne posade u Kornakumu, Histria Antiqua, 16, Pula, 2008., str. 137-144.

M. Ilkić, M. Parica, M. Meštrov

Ancient port complex in Pakoštane near Zadar, Proceedings of the 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (Zadar, Croatia, 18-23 September 2007). Session: Underwater Archaeology, Zagreb, 2008., str. 212-221.

M. Ilkić

Popovac – lokalitet „Tuneli“, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 41, Zagreb, 2008., str. 199-208.

D. Ložnjak Dizdar, M. Hutinec, M. Ilkić

Sotin – Srednje polje, Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008, Zagreb, 2009., str. 92-94.

M. Ilkić, M. Parica

Novalja (Navalia) – luka iz razdoblja Rimskog Carstva, Histria Antiqua, 17, Pula, 2009., str. 113-122.

M. Ilkić

Rimske zoomorfne fibule iz Sotina (Cornacum), Histria Antiqua, 18-1, Pula, 2009., str. 439-443.

M. Ilkić

Rimska vojna diploma iz Sotina (Cornacum), Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 26, Zagreb., str. 143-164.

M. Ilkić

Rimska vojna diploma iz Podgrađa (Asseria), Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 102, Split., str. 59-73.

D. Ložnjak Dizdar, M. Ilkić, M. Hutinec

Sotin-Srednje polje, probna arheološka istraživanja 2008. g., Annales Instituti Archaeologici, V, Zagreb, 2009., str. 12-14.

M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, M. Ilkić, M. Hutinec, T. Leleković

Sotin, terenski pregled 2008. g, Annales Instituti Archaeologici, V, Zagreb, 2009., str. 122-124.

M. Ilkić

Pre-Roman Coins from Sotin, Proceedings of the XIV International Numismatics Congress, N. Holmes (ur.), Glasgow, str. 1182-1190.

M. Ilkić

Rimske vojničke diplome s prostora Republike Hrvatske, u: Nalazi rimske vojne opreme u Hrvatskoj / Finds of the Roman military equipment in Croatia, Zagreb, 2010., str. 263-272.

M. Ilkić

Arheološka topografija srednjovjekovnog Sotina, Zbornik Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština, 1, Split, 2010., str. 383-401.

M. Ilkić

Figuralni prikazi na rimskim limenim predmetima iz Sotina (Cornacum), Histria Antiqua, 19, Pula, str. 245-252.

M. Ilkić

Arheološki dokazi kontinuiteta naseljenosti Sotina, u: Arheološke spoznaje o Sotinu, Vukovar, 2010., str. 11-14.

D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, M. Ilkić, M. Hutinec

Sotin, terenski pregled 2009., Annales Instituti Archaeologici, VI, Zagreb, 2010., str. 77-79.

M. Ilkić

Numizmatički nalazi s lokaliteta Suhopolje – Kliškovac, u: Suhopolje-Kliškovac. Od mjestopisa do arheološke spoznaje (ed. Tomičić, Ž., Jelinčić, K.), Monographiae Instituti Archaeologici 4, Zagreb, 2011., str. 129-134.

M. Ilkić

Novac s područja Sotina iz razdoblja ranoga novog vijeka, Zbornik 6 međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka, 2011., str. 127-139.

E. Visković, M. Ilkić

Numizmatička građa iz fundusa Muzeja hvarske baštine, Zbornik 6 međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka, 2011., str. 301-317.

M. Ilkić

Numizmatički nalazi iz dijela antičkog kompleksa u Caskoj – katastarska čestica 1941/24, Archaeologia Adriatica, 3, Zadar, 2009., str. 173-182.

M. Ilkić, T. Leleković

Distribucija terrae sigillatae kao prilog poznavanju rimskog lokaliteta Cornacum, Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Zbornik I. arheološkog kolokvija. Crikvenica, 23.-24. listopada 2008., Crikvenica, str. 299-306.

M. Ilkić, Z. Brusić, Đ. Longin, I. Ćurković

Novac na području Hrvatske prije eura, Zadar, 2011. (Katalog izložbe).

L. Bekić, M. Ilkić, Z. Brusić, M. Meštrov, M. Parica, M. Pešić, R. Scholz

New Underwater Archaeological Reserch in Pakoštane near Zadar / Nova podvodna arheološka istraživanja u Pakoštanima kod Zadra, Submerged Heritage / Potopljena baština, 1, Zadar, 2011., str. 25-31.

M. Ilkić

Arheološka topografija prapovijesnih naselja u Sotinu, Histria Antiqua, 20, Pula, 2011., str. 223-234.

M. Ilkić, D. Filipčić, V. Kramberger

Ususret antičkoj numizmatici, Zadar, 2012. (Katalog izložbe).

M. Ilkić, M. Vukušić

Prilog poznavanju optjecaja novca u srednjem i ranom novom vijeku na području sjeverne Dalmacije, Dani Stjepana Gunjače 2, Split, 2012., str. 197-236.

T. Aralica, M. Ilkić

Križnica sablje ili paloša Drugog avarskog kaganata iz Nina, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 29, Zagreb, 2012., str. 167-184.

M. Ilkić, M. Pešić

Prilog poznavanju rimske luke na položaju Bošana nedaleko od Biograda na Moru, Histria Antiqua, 21, Pula, 2012., str. 639-647.

M. Ilkić, N. Topić

Dubrovački nalazi seldžučkog, ilkhanidskog i mamelučkog novca, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 51/1, Dubrovnik, 2013., str. 1-16.

I. Borzić, M. Čelhar, T. Fabijanić, K. Gusar, M. Ilkić, I. Radić Rossi, D. Vujević

50 godina Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, 2013. (Katalog izložbe).

M. Ilkić

Numizmatički nalazi, u: Arheološka istraživanja okoliša crkve Sv. Križa u Ninu. Katalog izložbe povodom 50. obljetnice Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, 2013., str. 87-94.

M. Ilkić, M. Parica

Uvala Plemići - podmorje, Hrvatski arheološki godišnjak, 9/2012, Zagreb, 2013., str. 638-640.

M. Ilkić

Noviji nalazi rimskih opeka i crjepova s pečatima iz Sotina (Cornacum), Histria Antiqua, 22, Pula, 2013., str. 351-361.

L. Šešelj, M. Ilkić

Money circulation in Liburnia in the pre-imperial period: preliminary report, Akten des 5. Österreichischen numismatikertages, Enns, 21.-22. Juni 2012, Enns-Linz, 2014., str. 43-53.

M. Ilkić, I. Čerina, S. Čerina

Novac iz Bukovice od 3. stoljeća prije Krista do 68. godine poslije Krista, Zbornik radova 7. međunarodnoga numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka, 2014., str. 65-75.

M. Ilkić, P. Kožul, I. Ćurković

Numizmatički nalazi s područja Općine Ražanac, Zbornik radova 7. međunarodnoga numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka, 2014., str. 76-93.

M. Ilkić, M. Rebić

Noviji nalazi predcarskog novca iz Japodije i južne Liburnije, Zbornik radova 7. međunarodnoga numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka, 2014., str. 94-108.

M. Ilkić, N. Topić, Ž. Peković

Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u povijesnom dijelu Dubrovnika, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 53/1, Dubrovnik, 2015., str. 1-30.

M. Ilkić, D. Osonjački

A contribution to the study of the Roman Limes in the Croatian Danube region, in: Roman Frontier Studies 2009. Proceedings of the XXI International Congress of Roman Frontier Studies (Limes Congress) held at Newcastle upon Tyne in August 2009, Oxford, 2017., str. 466-469.

L. Šešelj, M. Ilkić

Maritime trade in the Pre-Roman Period in the Eastern Adriatic: a preliminary report on a ceramic and numismatic evidence in Liburnia, AdriAtlas et l’histoire de l’espace adriatique du vie s. a.C. au viiie s. p.C., Bordeaux, 2015., str. 419-433.

M. Ilkić, T. Šeparović

Numismatics in the Education System of the Republic of Croatia, u: Numismatik Lehren in Europa, Veröffentlichungen des Institutes für Numismatik und Geldgeschivhte, 19, Wien, 2017., str. 109-112.

M. Ilkić, P. Kožul, M. Meštrov

Numizmatički nalazi iz Novigrada, u: Novigrad nekad i sad, Zadar, 2016., str. 214-229, 659.

K. Gusar, M. Ilkić

Kasnosrednjovjekovni i novovjekovni arheološki nalazi s utvrde Fortica u Novigradu, u: Novigrad nekad i sad, Zadar, 2016., str. 230-249, 659.

M. Ilkić

Novac jadranske Korkire s liburnske gradine Budim kod Posedarja, VAHD, 109, Split, 2016., str. 99-105.

M. Ilkić

Numizmatički nalazi s područja Ljupča, u: Župa Ljubač - zrcalo povijesnih i geografskih mijena u sjeverozapadnom dijelu Ravnih kotara, Zadar, 2017., str. 152-181, 300.

M. Parica, M. Ilkić

Podmorski arheološki nalazi u okolici Ljupča, u: Župa Ljubač - zrcalo povijesnih i geografskih mijena u sjeverozapadnom dijelu Ravnih kotara, Zadar, 2017., str. 98-111, 299.

M. Ilkić, D. Filipčić

Noviji nalazi bizantskog novca iz sjeverne Dalmacije, Zbornik radova 8. međunarodnoga numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka, 2017., str. 83-88.

M. Ilkić, P. Kožul

Numizmatički nalazi s prapovijesne gradine Gradac kod mjesta Smokvice na otoku Pagu, Zbornik radova 8. međunarodnoga numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka, 2017., str. 89-96.

M. Ilkić, M. Meštrov

Noviji nalazi novca iz srednjega i ranoga novog vijeka s područja Vrane, u: Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti, Zadar, 2017., str. 91-106.

I. Dragičević, M. Ilkić

Pregled numizmatičke zbirke Franjevačkog muzeja na Humcu kod Ljubuškog, I. međunarodni kongres ''Kulturno povijesna baština općine Ljubuški''. (U objavi).

M. Ilkić, M. Čelhar

Finds of Hellenistic coins from southern Italy and Sicily in southern Liburnia, XV International Numismatic Congress, Taormina. (U objavi).

M. Ilkić, L. Šešelj

Noviji nalazi grčko-ilirskog novca s područja sjeverne Dalmacije, VAHD, 110. (U objavi).

M. Ilkić, M. Čelhar, M. Parica, D. Vujević

Ričul, Hrvatski arheološki godišnjak. (U objavi).