Odjel za arheologiju

Prof. dr. sc. Miroslav Glavičić


E-mail: glavicic@unizd.hr

CROSBIhttp://bib.irb.hr/lista-radova?autor=205610 

Konzultacije: 

Latinski jezik I. i III.: ponedjeljkom od 12 do 13:00 sati

Antička natpisna građa na istočnoj obali Jadrana: četvrtkom od 15 do 16:00 sati

Miroslav Glavičić rodio se 9. veljače 1964. u Senju, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu pohađao je u Senju i Zagrebu, gdje je maturirao. Na Filozofskomu fakultetu u Zadru diplomirao je 1989. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirao je 1995. Na Filozofskomu fakultetu u Zadru, obranio je, 21. ožujka 2002., disertaciju pod naslovom Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije i njome stekao akademski stupanj doktora znanosti, polje arheologije. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru izabran je 19. prosinca 2002. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora izabran je 22. travnja 2008. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora izabran je 25. listopada 2013.

Od 1989. do 1992. radio je na mjestu kustosa u Gradskom muzeju Senj, a od 1992. radi na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru, danas Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru, gdje obavlja nastavničke i mentorske aktivnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije te postdiplomskom studiju Arheologija istočnog Jadrana.

Sudjelovao je u realizaciji više sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja (od 2003. arheološka istraživanja legijskoga vojnoga logora i aglomeracije Burnum). Objavio je više znanstvenih i stručnih radova a kao predavač sudjelovao je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Bio je voditelj znanstvenog projekta (br. 269-2690868-0774) Antička naselja u Liburniji (2007.-2013.), suradnik na znanstvenom projektu (130-0000000-0825) Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (2007.-2013.), suradnik na znanstvenom projektu (070029, 0070053) Istraživanje antičkog graditeljstva i umjetnosti na istočnom Jadranu (1992.-2007.). Od godine 1989. je tehnički, a od 2003. glavni urednik znanstvenoga časopisa Senjski zbornik. Kao tajnik uredništva i glavni urednik utemeljio je znanstveni časopis Archaeologia Adriatica.Bibliografija za posljednjih pet godina:

I. Znanstveni radovi:

 1. Fortifikacije na primorskom obronku Velebita između Senja i Karlobaga, Histria antiqua, 7, Pula, 2001, str. 203-215.
 2. Mithräen sub divo in den Dörfern Vratnik und Prozor bei Otočac (Arupium), Archaeologia Poetovionensis, 2, Akten des internationalen Symposium, Ptuj, 2001, str. 221-231.
 3. Kult Libera u antičkoj Seniji, Senjski zbornik, 29 Senj, 2002; str. 5-28.
 4. Nekropole antičke Senije, Histria antiqua, 8 Pula, 2002. str. 313-319.
 5. Tri nova nadgrobna natpisa iz Aserije, Asseria, 1, Zadar, 2003; str. 71-95.
 6. Epigrafski podaci o korištenju vode u Liburniji, Histria antiqua, 10, Pula, 2003, str. 83-89.
 7. Stanovništvo Aserije, Histria antiqua, 11, Pula, 2003, str. 429-434.
 8. Nadgrobni spomenik obitelji Baebius iz Arbe, Senjski zbornik, 30, Senj, 2003, str. 83-96
 9. Naronski magistrati i drugi gradski uglednici, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 22, Zagreb-Metković-Split, 2003, str. 221-232.


Referentni radovi za pojedine kolegije:

Osnove latinske epigrafike:

 1. Nekropole antičke Senije, Histria antiqua, 8 Pula, 2002. str. 313-319.
 2. Tri nova nadgrobna natpisa iz Aserije, Asseria, 1, Zadar, 2003; str. 71-95.
 3. Epigrafski podaci o korištenju vode u Liburniji, Histria antiqua, 10, Pula, 2003, str. 83-89.
 4. Stanovništvo Aserije, Histria antiqua, 11, Pula, 2003, str. 429-434.
 5. Nadgrobni spomenik obitelji Baebius iz Arbe, Senjski zbornik, 30, Senj, 2003, str. 83-96
 6. Naronski magistrati i drugi gradski uglednici, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 22, Zagreb-Metković-Split, 2003, str. 221-232.

Antička natpisna građa na istočnoj obali Jadrana:

 1. Nekropole antičke Senije, Histria antiqua, 8 Pula, 2002. str. 313-319.
 2. Tri nova nadgrobna natpisa iz Aserije, Asseria, 1, Zadar, 2003; str. 71-95.
 3. Epigrafski podaci o korištenju vode u Liburniji, Histria antiqua, 10, Pula, 2003, str. 83-89.
 4. Stanovništvo Aserije, Histria antiqua, 11, Pula, 2003, str. 429-434.
 5. Nadgrobni spomenik obitelji Baebius iz Arbe, Senjski zbornik, 30, Senj, 2003, str. 83-96
 6. Naronski magistrati i drugi gradski uglednici, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 22, Zagreb-Metković-Split, 2003, str. 221-232.