Odjel za arheologiju

doc. dr. sc. Vedrana Glavaš

 E-mail: vedrana.glavas@gmail.com ; vglavas@unizd.hr 

CroRIShttps://www.croris.hr/osobe/profil/30204

Google Znalac: https://scholar.google.hr/citations?user=omQV7c4AAAAJ&hl=hr 

Rođena je u Rijeci 25. ožujka 1984. Osnovnu i srednju školu završila je u Senju, a 2009. na Sveučilištu u Zadru stječe zvanje diplomiranog arheologa i profesora povijesti. Na poslijediplomskom studiju Arheologija istočnog Jadrana na Sveučilištu u Zadru 2015. stječe titulu doktora znanosti (tema: Romanizacija autohtonih civitates na prostoru sjevernog i srednjeg Velebita).
Godine 2011. zaposlena je kao znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Miroslava Glavičića Antički gradovi i naselja u Liburniji, dok danas u zvanju docenta na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru drži nastavu na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija (kolegiji: Uvod u terenska istraživanja, Terenske vježbe, Osnove terenskog istraživanja, Metodologija arheološkog istraživanja, Geografski informacijski sustavi, Prapovijesne tehnologija II).
Godine 2011. boravila je na stručnom usavršavanju na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani gdje je pohađala kolegij GIS-a (Geoinformation System). Iste godine pohađala je i školu Aerial Archaeology training School u Kostolcu nakon čega postaje i član Aerial Archeology Research Group (AARG), te jedan od osnivača YAARG-a (Junior aerial archaeology research group). Tijekom 2012. godine u sklopu stipendije projekta ArcLand boravi u Cambridgeu (UK) gdje se pod mentorstvom Roga Palmera stručno usavršava u obradi i interpretaciji zračnih fotografija u arheologiji.
Osim bogatog terenskog iskustva, njezin znanstveno-istraživački rad usmjeren je na istraživanja krških kulturnih krajolika, a poglavito na prostor sjevernog i srednjeg Velebita.