Odjel za arheologiju

Antička arheologijaMlad u europskoj višestoljetnoj akademskoj zajednici, u kojoj je i zadarsko Dominikansko sveučilište osnovano pred više od šest stoljeća, Odjel za arheologiju ipak je u grupi najstarijih na suvremenom zadarskom Sveučilištu. Upravo je njegov antički dio dao velik obol identitetu Odjela kroz lekcije, kabinetska i terenska istraživanja, te kroz rad sa studentima, od kojih su stotine diplomirale, a brojni doktorirali na grčkim i rimskim temama. Nositelji aktivnosti nekad su bili profesori Petar Lisičar, Mate Suić, Branimir Gabričević i Julijan Medini, akademik Nenad Cambi, a danas profesori Dražen Maršić, Miroslav Glavičić, Željko Miletić, docenti Mato Ilkić, Igor Borzić, Ivana Jadrić-Kučan, te znanstveni novaci Vedrana Glavaš i Silvija Bekavac koji trebaju biti jamci daljnjeg sretnog rasta.

 

Amfiteatar.jpg

Zračni snimak amfiteatra u Burnumu

 

Grčko-rimski period studira se kroz razne kolegije Klasične arheologije, Latinskog jezika, Epigrafike, Rimsko-provincijalne arheologije, Starokršćanske arheologije i Numizmatike. Nastava je organizirana na diplomskoj, magistarskoj i doktorskoj razini, kroz obvezatne i izborne predmete prema bolonjskom sustavu. Svi studenti koje privlači život Starog svijeta mogu se upoznati s fascinantnim i misterioznim temama kretskih palača, grčkih bogova, etruščanskih grobnica, rimskih gladijatora i katakombi. Studenti posjećuju izložbe i iskopine, razrješavaju kriptične latinske kamene natpise i obnavljaju prastare kultne manifestacije, stječući temeljito klasično obrazovanje. Zbog bliskosti odnosa i jasnoće komunikacije s profesorima antičke arheologije, studenti se rado bave istraživačkim aktivnostima, sudjeluju u simpozijima, rade na iskapanjima rimskih gradova, amfiteatra i vojnog logora, a osobito je popularna manifestacija Antički dani, koja filmskim projekcijama, izložbama i veselicama daje dodatnu svježinu akademskoj atmosferi.