Odjel za arheologiju

Prapovijesna arheologija

   

Katedra za prapovijesnu arheologiju jedan je od tri temeljna odsjeka Odjela za arheologiju. Katedra vodi nastavu i istraživački rad na području prapovijesne arheologije, posebice na prapovijesti jadranskog prostora. Poseban doprinos razvoju Katedre za prapovijest dao je prof. dr. sc. Šime Batović kao dugogodišnji nastavnik na Odjelu za arheologiju i jedan od najzaslužnijih znanstvenik na području prapovijesne arheologije u Hrvatskoj, posebice njezinom jadranskom dijelu.

 

prapovijesna.jpg

Posuda s nalazišta Crno vrilo ukrašena stilu impresso kulture


   

Katedra za prapovijesnu arheologiju ima vodeću ulogu u proučavanju prapovijesti istočnog Jadrana, a uz Katedru za prapovijesnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i vodeću ulogu u prapovijesti u ovome dijelu Europe.
Katedru danas čine: prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, prof. dr. sc. Sineva Kukoč, doc. dr. sc. Dario Vujević, dr. sc. Martina Čelhar i znanstvena novakinja Kristina Horvat, mag. arh.
Nastavnici Katedre za prapovijesnu arheologiju vodili su ili vode veliki broj istraživanja na nalazištima svih prapovijesnih razdoblja, a trenutačno rukovode istraživanjima u projektima: Prapovijest našeg primorja, Kult mrtvih na Jadranu u željezno doba, Podmorska arheološka istraživanja antičkih luka hrvatskog priobalja.