Odjel za arheologiju

POSLIJEDIPLOMSKI studij - Silabi


PRVA GODINA STUDIJA

a) Prapovijesna arheologija:

I. SEMESTAR

Litičke izrađevine od cijepanog kamena

Porijeklo slikanja u neolitiku istočnog Jadrana

Odnos naselja i groblja u brončano doba na istočnom Jadranu

Materijalna svjedočanstva prapovijesnog pomorstva na Jadranu i Mediteranu

II. SEMESTAR

Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana 

Razvijeni eneolitik istočnog Jadrana

Ikonografija i stil prizora na spomenicima željeznog doba na Jadranu

b) Antička arheologija:

I. SEMESTAR

Religijski život na istočnoj obali Jadrana u rimskom razdoblju

Ženska praenomina

Stanovništvo liburnskih municipija u ranom Principatu

Antička nošnja na spomenicima istočnog Jadrana

Arheološke potvrde plovnog puta uz istočnu obalu Jadrana

Keramičko stolno posuđe u rimskoj Dalmaciji

Rimski svećenici

II. SEMESTAR

Teritoriji zajednica u rimskoj provinciji Dalmaciji

Ius Latii i epigrafika

Seviri i augustali u rimskoj provinciji Dalmaciji

Portret na sepulkralnoj plastici istočne obale Jadrana

Predantičke i antičke luke na istočnoj obali Jadrana

Novac u antičkoj Liburniji

Antička skladišno-transportna keramika u Dalmaciji

Liberov kult na istočnoj obali Jadrana

Arheologija jadranskih i mediteranskih luka

c) Srednjovjekovna arheologija:

I. SEMESTAR

Ranobizantsko profano vojno graditeljstvo Justinijanove epohe – istočni Jadran i Sredozemlje 

 Problemi kontinuiteta iz kasne antike u rani srednji vijek

Slavenska (starohrvatska) grobna i naseobinska keramika

Antropologija starohrvatskih groblja

II. SEMESTAR

Arheološka ostavština velike seobe naroda na istočnoj jadranskoj obali i njezinu zaleđu

Razvoj starohrvatskih grobalja od 7. do 9. stoljeća na području Dalmatinske Hrvatske

 Južna Panonija – Sredozemlje – srednje Podunavlje (groblja 9.-13. stoljeća)

Analize trauma u arheološkim populacijama iz Hrvatske

 

                                      DRUGA GODINA STUDIJA

a) Prapovijesna arheologija:

III. SEMESTAR

 Simbolizam ranih prapovijesnih zajednica

 Neolitizacija istočnog Jadrana

Sveta mjesta istočnog Jadrana

IV. SEMESTAR

Mezolitičke zajednice istočnog Jadrana

 Rani eneolitik istočnog Jadrana

Kult mrtvih na istočnom Jadranu u željezno doba

<